Intranet

Destacats

Venda de llibres

Enllaços

Acords de Coresponsabilitat

El centre va disposar d’un Pla d’Autonomia de Centre. Un cop finalitzat, ara es signen els acords de coresponsabilitat lligats a la durada del projecte de direcció.

Cada curs es fa una valoració del seguiment de les activitats lligades al pla, en què s’analitzen els indicadors lligats a aquestes activitats, memòria que es lliura al Departament d’Ensenyament.