14
MAR
2019

1r CONCURS DE FOTOGRAFIA LINGÜÍSTICA

1r CONCURS DE FOTOGRAFIA LINGÜÍSTICA


BASES
1. Hi pot prendre part l'alumnat, el professorat i el PAS de l’Institut Montilivi.

2. Es defineixen quatre categories:
   a. 1r i 2n d’ESO
   b. 3r i 4t d’ESO
   c. Batxillerat i Cicles formatius
   d. Professorat i PAS

3. S’estableixen dos premis per categoria. El jurat podrà fer les mencions especials que consideri escaients o declarar una categoria deserta si s’escau.

4. El tema del concurs és: Les lletres hi són.

5. Les fotografies han de ser originals, ja siguin digitals o no. I no poden ser tractades/retocades.

6. Cada foto haurà de dur un títol que faci referència, d'alguna manera, al tema Les lletres hi són, amb gràcia i originalitat sobre l’escriptura en el nostre entorn.

7. Les fotos podran ser en blanc i negre o en color. La mida recomanada és 13 x 18 cm. 

8. La foto haurà d'anar enganxada en una cartolina DIN A4 en la qual ha de constar a la part de darrere Tema, Pseudònim i Categoria en què es participa. A la part de davant s’hi escriurà el Títol (acompanyat d’una explicació).

9. El concursant lliurarà la foto dintre d'un sobre A4 tancat a consergeria.

10. El nom de l’autor no pot constar ni a la cartolina ni al sobre gran, dins del qual en posarà un de més petit (plica) amb el pseudònim, les seves dades i una selfie en el mateix espai on s’ha realitzat la foto que es presenta, per tal que el jurat en pugui certificar l’autenticitat.

11. Cada concursant podrà participar amb una única fotografia.

12. La propietat física del material presentat, així com els drets que se’n derivin, seran de l’Institut Montilivi, que en podrà fer la difusió que consideri escaient.

13. Qualsevol qüestió sobrevinguda en la interpretació de les presents bases serà resolta pel jurat del concurs.

14. La participació en el present concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.


JURAT
La Comissió del Pla d’Escriptura


TERMINI
1. La data màxima de lliurament de les fotos és el divendres 22 de març.
2. El veredicte del jurat es farà públic el dimarts 23 d'abril.

ORGANITZA
La Comissió del Pla d’Escriptura

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2019