Cicles Formatius Grau Superior - Webs departaments

 

Cicles Formatius de Grau Superior

L'Institut Montilivi ofereix la següent oferta formativa en Cicles Formatius de Grau Superior relacionats amb l'entorn sociolaboral de les comarques gironines:

Codi Nom Cicle Formatiu de Grau Superior Tríptic  Cost  Horaris
AGB0 Administració i Finances (FCT/DUAL) 1r curs de 8.05 a 14.25. 2n curs de 15.00 a 21.00
ICA0 Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (FCT/DUAL) 1r curs de 8.05 a 14.25. 2n curs de 8.05 a 14.25
TMA0 Automoció (FCT/DUAL) 1r curs de 8.05 a 14.25. 2n curs de 15.00 a 21.00
AGA0 Assistència a la Direcció (FCT/DUAL) 1r curs de 8.05 a 14.25. 2n curs de 15.00 a 21.00
ICB0 Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (FCT/DUAL) 1r curs de 15.00 a 21.00. 2n curs de 15.00 a 21.00
ICC0 Desenvolupament d'Aplicacions Web (FCT/DUAL) 1r curs de 8.05 a 14.25. 2n curs de 15.00 a 21.00
SMA0 Educació i Control Ambiental (FCT/DUAL) 1r curs de 15.00 a 21.00. 2n curs de 15.00 a 21.00
SCB0 Educació infantil (FCT/DUAL) 1r curs de 8.05 a 14.25. 2n curs de 15.00 a 21.00
SCC0 Integració Social - Horari matí (FCT/DUAL) 1r curs de 8.05 a 14.25. 2n curs de 8.05 a 14.25
SCC0 Integració Social - Horari tarda (Adaptat) (FCT/DUAL) 1r curs de 15.00 a 21.00. 2n curs de 15.00 a 21.00
QUB0 Fabricació de productes farmacèutics (FCT/DUAL) 1r curs de 8.05 a 14.25. 2n curs de 15.00 a 21.00
QUD0 Laboratori d'Anàlisi i Control de la qualitat (FCT/DUAL) 1r curs de 8.05 a 14.25. 2n curs de 15.00 a 21.00
  Ciberseguretat     Curs de tardes de 17.00-21.00

Curs d'especialització en Ciberseguretat

Aquest és un curs de 720 hores adreçat al perfil professional d'expert, auditor o consultor en ciberseguretat. Les matèries que s'hi impartiran són:

  • Incidents de ciberseguretat (99h)

  • Enfortiment de xarxes i sistemes (132h)

  • Posada en producció segura (99h)

  • Anàlisi forense informàtic (99h)

  • Hacking ètic (99h)

  • Normativa de ciberseguretat (66h)

  • Formació en centres de treball (126h)

Els requisits d'accés a aquest curs són disposar del títol d'un dels 3 cicles de grau superior d'informàtica (ASIX, DAM o DAW) o bé el títol de tècnic superior en sistemes de telecomunicacions o tècnic superior en manteniment electrònic. L'accés està reservat per tant a aquells estudiants que prèviament hagin obtingut un dels títols esmentats. Aquest és un curs de nova creació, i en trobareu més informació consultant aquests enllaços:

 

Cicles en DUAL i FCT

 

El 2013 l'Institut Montilivi va iniciar el desplegament de la formació dual. En l'actualitat en les famílies de Transport i manteniment de vehicles, Administració i gestió, Química i Informàtica i telecomunicacions,  la formació en alternança dual està més consolidada que en d'altres com la de Serveis a la Comunitat i Seguretat i medi ambient que es troben en fase de desenvolupament. 

Amb tot, la dual no només és una decisió de l'alumne/a si no que depèn de l'oferta formativa que ens proporcionen les empreses i dels resultats acadèmics i les capacitats clau de l'alumnat. En finalitzar el primer curs del cicle es valoren aquests ítems amb el tutor de pràctiques, que prèviament haurà fet prospecció de mercat per saber les empreses de què disposa, i l'Equip docent que aportarà els informes acadèmics de 1r curs.

La formació professional dual té com a objectiu millorar la capacitat de les empreses de disposar de persones qualificades adequadament per a les seves necessitats. La responsabilitat de la formació recau tant al centre educatiu com a l'empresa.

L'alumne també pot decidir fer les pràctiques en modalitat FCT

Trobareu més informació a guia informativa i a Formació Professional

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2022