Intranet

Destacats

Venda de llibres

Enllaços

Cicles Formatius de Grau Superior

L'Institut Montilivi ofereix la següent oferta formativa en Cicles Formatius de Grau Superior relacionats amb l'entorn sociolaboral de les comarques gironines:

Codi Nom Cicle Formatiu de Grau Superior Tríptic  Cost  Horaris
AGB0 Administració i Finances 1r curs de 8.05 a 14.30. 2n curs de 15.00 a 20.05
ICA0 Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (DUAL) 1r curs de 8.05 a 14.30. 2n curs de 8.05 a 14.30
TMA0 Automoció   1r curs de 15.00 a 20.05. 2n curs de 15.00 a 20.05
AGA0 Assistència a la Direcció (DUAL) 1r curs de 8.05 a 14.30. 2n curs de 15.00 a 21.00
ICB0 Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (DUAL) 1r curs de 15.00 a 21.00. 2n curs de 15.00 a 21.00
ICC0 Desenvolupament d'Aplicacions Web (DUAL) 1r curs de 8.05 a 14.30. 2n curs de 15.00 a 21.00
SMA0 Educació i Control Ambiental 1r curs de 15.00 a 21.00. 2n curs de 15.00 a 21.00
SCB0 Educació infantil 1r curs de 8.05 a 14.30. 2n curs de 15.00 a 21.00
SCC0 Integració Social - Horari matí 1r curs de 8.05 a 14.30. 2n curs de 8.05 a 14.30
SCC0 Integració Social - Horari tarda (Adaptat) 1r curs de 15.00 a 20.05. 2n curs de 15.00 a 20.05
QUA0 Química Industrial (parcial DUAL)   Intensiu de tardes de 15.00 a 21.00
QUD0 Laboratori d'Anàlisi i Control de la qualitat 1r curs de 8.05 a 14.30. 2n curs de 15.00 a 21.00
EEC0 Manteniment Electrònic 1r curs de 15.00 a 20.05. 2n curs de 15.00 a 20.05

 

Trobareu més informació a guia informativa i a Formació Professional

Cicles Formatius Grau Superior - Webs departaments