Pràctiques de formació docent

El Departament d’Educació considera fonamental que els futurs docents facin les pràctiques en centres educatius sostinguts amb fons públics, per tal que puguin assolir les competències necessàries per exercir una docència de qualitat. L’organització de les pràctiques en centres formadors ha de permetre la simultaneïtat entre la teoria i la pràctica, i ha de facilitar l’acompanyament professional des de la universitat i des del centre educatiu per tal d’assolir de manera adequada les competències docents que ha de tenir un bon professional de l’ensenyament públic. El nou model de pràctiques educatives universitàries en centres formadors suposa un canvi de paradigma que dona rellevància tant a la identitat del centre formador com a la funció professionalitzadora de la tasca docent i mentora, en estreta col·laboració amb la institució universitària.

Els centres formadors són aquells centres educatius sostinguts amb fons públics que s’ofereixen per rebre i tutoritzar estudiants universitaris en pràctiques, incorporant-los en la vida diària del centre, amb l’objectiu que rebin formació professionalitzadora en l’entorn real de centre i aula. Això requereix d’una coordinació estreta amb les universitats i l’establiment d’un pla de treball que guiarà l’acompanyament d’aquests estudiants en pràctiques al llarg de la seva estada al centre. Trobareu tota la informació d'aquesta nova xarxa de centres formadors (marc normatiu, relació de centres formadors...), cliqueu aquí 

L’Institut Montilivi ha actuat com a centre formador en diferents etapes al llarg dels seus anys d’història. En l’actualitat, el nostre Institut és centre formador autoritzat pel Departament d’Educació i acull futurs professors de diferents especialitats que s’integren en el nostre projecte de centre des del primer dia. Per aquest motiu el centre té organitzada una acollida per als futurs docents i/o estudiants de Grau en pràctiques formatives. Si teniu interès en conèixer com ens organitzem ( Acollida, Estudiants, Ser Mentor/a, FAQ´S.. ), cliqueu aquí