Cursos d'especialització d'FP

Curs d'especialització en ciberseguretat i entorns de les tecnologies de la informació

 

Cicles que hi donen accés:

 • Títol de tècnic o tècnica superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
 • Títol de tècnic o tècnica superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
 • Títol de tècnic o tècnica superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web
 • Títol de tècnic o tècnica superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics
 • Títol de tècnic o tècnica superior en Manteniment Electrònic

Calendari:

 • Període de presentació de sol·licituds: del 29 de juny  al 5 de juliol de 2023
 • Publicació de la llista amb el barem provisional: 7 de juliol de 2023
 • Sorteig a efectes de desempat: 10 de juliol de 2023
 • Termini per a presentació de reclamacions: del 10 al 13 de juliol de 2023
 • Publicació de la llista d'admesos i llista d'espera: 14 de juliol de 2023
 • Període de matrícula: del 17 al 21 de juliol

Presentació de sol·licituds de preinscripció

Les sol·licituds de preinscripció juntament amb la documentació requerida es poden entregar a les oficines del centre (de 9:30 a 13:30) o enviar al correu secretaria@institutmontilivi.cat

Documentació a presentar:

 • Sol·licitud de preinscripció
 • DNI o altre document identificatiu
 • Certificat amb la qualificació mitjana del cicle de grau superior que dona accés al curs

Trobareu més informació i els cicles que donen accés en el curs a la resolució de la convocatòria del Departament

Matrícula

La documentació per a la matrícula es pot enviar escanejada al correu secretaria@institutmontilivi.cat  o bé presencialment a les oficines del centre (de 9:30 a 13:30) entre els dies 17 i 21 de juliol de 2023.

Documentació a presentar:

 • Fotocòpia del títol o del resguard de sol·licitud del títol del cicle de grau superior que dóna accés al curs.
 • Justificant del pagament d'aportació al centre (100 €).

Per fer el pagament cal descarregar el full:

Aportació al centre 100 €

 

 

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2024