Preinscripció Batxibac curs 2024-25

Doble titulació de batxillerat i baccalauréat

Els alumnes que vulguin cursar el currículum mixt han d'acreditar com a mínim un nivell B1 de francès del Marc europeu comú de referència per a les llengües mitjançant el certificat de nivell intermedi de les EOI, el diploma B1 del DELF Scolaire o el diploma B1 del DELF Junior.

Si no s'aporta aquesta documentació, caldrà superar una prova de nivell en llengua francesa establerta pel centre.

Un cop acreditat el coneixement de francès requerit, l'admissió a aquestes places es fa a partir de la qualificació mitjana d'educació secundària obligatòria o de la mitjana dels tres primers cursos en cas que aquesta no s'hagi acabat. Aquest curs, per normativa, els alumnes del propi centre tindran prioritat d'accés.

Nombre de places alumnes externs al centre: 5

Calendari

 • 21 de març de 2024: oferta inicial de places
 • Del 2 al 8 d'abril de 2024: presentació de sol·licituds
 • 15 d'abril de 2024: llista d'alumnes admesos
 • Matrícula: del 21 de juny a l'1 de juliol de 2024, ambdós inclosos

Presentació de sol·licituds i documentació

 • Alumnes Institut Montilivi: només cal presentar la sol·licitud de preinscripció en el termini establert.
 • Alumnes d'un altre centre: 
  • ​Sol·licitud preinscripció
  • Certificat nivell B1 de francès
  • Certificat nota mitjana ESO o de la mitjana dels tres primers cursos d'ESO si actualment s'està cursant 4t.
  • Si l'alumne/a és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2024, el DNI de l'alumne/a. Si l'alumne/a és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2024, DNI del pare, mare o tutor/a, DNI de l'alumne/a i llibre de família.

En el cas que no es pugui presentar un certificat de nivell B1 de francès en el termini establert, la coordinació de batxillerat es posarà en contacte amb la persona sol·licitant per a una prova de nivell.

La documentació es podrà presentar a les oficines del centre en horari d'oficina o enviar, escanejada o fotografiada convenientment, a l'adreça de correu secretaria@institutmontilivi.cat.

Sol·licitud de preinscripció

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2024