Presentació

Presentació

Benvinguts i Benvingudes,

Benvinguts i Benvingudes al web de l'Institut Montilivi de Girona. Una de les característiques de Montilivi és ser un centre acollidor, on tothom és valorat, i no únicament per les seves capacitats acadèmiques sinó també, i molt especialment, per les seves qualitats humanes.

En el nostre Projecte Educatiu de Centre assenyalem que la voluntat de l'Institut Montilivi és esdevenir un centre prestigiós per la seriositat de la seva feina, pel rendiment i l’actitud dels seus estudiants, per la professionalitat dels seu professorat, per la projecció que té a l’entorn social i empresarial, per la iniciativa en la implantació de noves tecnologies, per les relacions amb altres centres i institucions, entre altres.

I què pretenem? El compromís educatiu de l'Institut Montilivi és formar persones competents per a un món canviant, respectuoses amb els altres i l’entorn, amb ganes d’aprendre i col·laborar, coneixedores de la cultura i llengua catalanes, capacitades per assumir els reptes socials, acadèmics i professionals que els esperen.

Aspirem a preparar homes i dones amb un esperit crític, obert, cooperador i democràtic que els ajudi a ser útils a la societat amb un profund sentit ètic i responsable.

Volem que tothom se senti a gust i assumeixi la complexitat i diversitat d’un institut públic ben imbricat en la ciutat, l’entorn i el país.

Quins valors treballem?

  • Adaptació als canvis: estar atent a les necessitats de la societat i de l’entorn econòmic per donar resposta a les diferents necessitats formatives.
  • Innovació i creativitat: promoure un centre viu, innovador, al dia, atent a la millora contínua. Crear un entorn de treball en què es desenvolupin idees i projectes innovadors.
  • Solidaritat i tolerància: acollir l’alumnat, professorat, PAS, famílies, usuaris de manera respectuosa, personalitzada i directa. Rebutjant, per tant, qualsevol tipus de discriminació, fomentant la solidaritat i la tolerància.
  • Cooperació: basar les nostres accions en el treball en equip, de forma coordinada i compartida entre tots els membres de la comunitat educativa.
  • Interelació: assegurar l’intercanvi d’informació entre els col·lectius del centre per tal d’augmentar la participació i l’enriquiment mutus.
  • Participació: organitzar sistemes de representació que permetin la participació i el consens en la presa de decisions. Gestionar el centre basant-se en el diàleg, el convenciment i la influència. Regular els processos del Centre de manera flexible, prenent com a guia la racionalitat i els bons usos.
  • Responsabilitat: funcionar amb un tarannà basat en el compliment de les tasques professionals, en l’assumpció de la responsabilitat per aconseguir una feina ben feta.
  • Compromisos socials: actuar com un centre receptiu, participatiu, promotor i compromès en les activitats relacionades amb la salut, la cultura, l’esport, el lleure, la solidaritat i el medi ambient, que facin de l'institut un factor dinamitzador de la nostra ciutat, comarques i zona d’influència.

Treballem amb projectes com el de Qualitat i Millora Contínua o els Acords de Coresponsabilitat, el de Mediació, plans com els de lectura i escriptura, entre altres. I tot això, per aconseguir allò que destaca el nostre projecte educatiu: que la voluntat de l'Institut Montilivi és esdevenir un centre prestigiós per la seriositat de la seva feina, pel rendiment i l’actitud dels seus estudiants, per la professionalitat del seu professorat, per la projecció que té a l’entorn social i empresarial, per la iniciativa en la implantació de noves tecnologies i per les relacions amb altres centres i institucions.

A tots els que treballem a Montilivi, professors, personal de secretaria i de consergeria, ens agrada pensar que no som únicament transmissors de coneixements, sinó EDUCADORS en el sentit més ampli de la paraula. Intentem formar futurs ciutadans, persones amb valors com els del respecte, la tolerància, la solidaritat i l’esforç personal, valors que no sempre són reconeguts en la nostra societat.

Us convidem a conèixer el nostre centre. Sereu benvinguts i benvingudes!

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2024