Intranet

Destacats

Venda de llibres

Enllaços

Sol·licitud i recollida de títols

Sol·licitud i recollida de títols

Sol·licitud

L'alume/a, una vegada hagi finalitzat els seus estudis, ha de passar per les oficines per omplir i presentar la sol·licitud.

El cost del títol depèn dels estudis cursats. A oficines us facilitarem la sol·licitud del títol i un imprès per anar a pagar les taxes del títol.

Un cop pagades les taxes i presentada la documentació necessària, us donarem un resguard del títol, vàlid com a tal fins que rebeu el títol oficial.

Documentació que cal presentar: 

  • Original i fotocòpia del DNI
  • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa (si és el cas)

Els alumnes del curs 1617 que aproven en 1a convocatòria han de tramitar el títol els dies 14 i 15 de juny.

Els alumnes de GM del curs 1617 que aproven en 2a convocatòria han de tramitar el títol el dia 23 de juny.

Els alumnes de GS del curs 1617 que aproven en 2a convocatòria han de tramitar el títol el dia 27 de juny.

Recollida

Quan el títol arribi a l'institut, us enviarem una carta per informar-vos que ja podeu venir a recollir-lo.

Aleshores, heu d'adreçar-vos a les oficines. És imprescindible presentar el resguard del títol i el DNI.

En cas que no pugui venir la persona interessada, es pot autoritzar algú altre per venir a recollir-lo. En aquest cas, caldrà portar l'imprès d'autorització signat i l'original i fotocòpia del DNI de la persona interessada i d'aquella que vingui a fer el tràmit.