Sol·licitud i recollida de títols

Sol·licitud i recollida de títols

Sol·licitud

L'alume/a, una vegada hagi finalitzat els seus estudis, ha de passar per les oficines per omplir i presentar la sol·licitud.

El cost del títol depèn dels estudis cursats. A oficines us facilitarem la sol·licitud del títol i un imprès per anar a pagar les taxes del títol.

Un cop pagades les taxes i presentada la documentació necessària, us donarem un resguard del títol, vàlid com a tal fins que rebeu el títol oficial.

Documentació que cal presentar: 

  • Original i fotocòpia del DNI
  • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa (si és el cas)

Els alumnes del curs 18/19 que aproven en 1a convocatòria han de tramitar el títol els dies 14 i 17 de juny.

Els alumnes de GM i GS del curs 18/19 que aproven en 2a convocatòria han de tramitar el títol el dia 21 de juny.

Els alumnes de GM i GS del curs 18/19 que aproven la FCT en l'avaluació del 19 de juliol han de tramitar el títol el dia 24 de juliol.

Recollida

Quan el títol arribi a l'institut, us enviarem una carta per informar-vos que ja podeu venir a recollir-lo.

Aleshores, heu d'adreçar-vos a les oficines. És imprescindible presentar el resguard del títol i el DNI.

En cas que no pugui venir la persona interessada, es pot autoritzar algú altre per venir a recollir-lo. En aquest cas, caldrà portar l'imprès d'autorització signat i l'original i fotocòpia del DNI de la persona interessada i d'aquella que vingui a fer el tràmit.

 

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2020