ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT ACADÈMIC

 

SERVEI D'ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT


L'assessorament és un servei que el nostre centre presta a sol.licitud d'una persona adulta amb experiència laboral o formació prèvia mitjançant la qual s'identifiquen i s'analitzen les capacitats i  expectatives professionals del/la sol.licitant. Conclou amb l'elaboració i lliurament a l'usuari/a d'un informe d'assessorament.
 
El reconeixement és un servei que el nostre centre presta a sol.licitud d'un/a usuari/a que prèviament ha passat pel procés d'assessorament i que li permet que se li reconegui, si s'escau, allò que l'assessor/a ha emès a l'informe d'assessorament.  Conclou amb l'emissió d'un certificat amb les UFs/mòduls reconeguts positivament.
 
Per més informació : Web Gencat.

Contacte institut: coordinacio.air@institutmontilivi.cat

(*) HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC:

  • Matins de dilluns a divendres de 10 h a 13 h
  • Tardes de 15 h a 17 h els dilluns, dimarts i dijous.
  • (Juny-juliol-setembre: només matins de 10 h a 13 h)

******************************************************************************************

INFORMACIÓ GENERAL

OFERTA DE PLACES

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

CALENDARI DEL PROCÉS  (1ª CONVOCATÒRIA) 

**************************************************************************************************************************************************************************************

FASE D' ASSESSORAMENT

1. SOL.LICITUD AL SERVEI D'ASSESSORAMENT (Tancada)

2. SOL.LICITUD AL SERVEI D'ASSESSORAMENT: CONSULTA LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS :  (del 10 al 20 de setembre)

- També trobareu la informació al tauler del centre 

3. SOL.LICITUD DE RECLAMACIÓ:

- A presentar entre el 21 i el 23 de setembre a la secretaria del centre (consultar horaris d'atenció al públic)*

4. LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS A LA FASE D'ASSESSORAMENT

- Consultar el 24 de setembre al web i al tauler

5. SESSIÓ INFORMATIVA:

- Es portarà a terme  el 27 de setembre a les 19.00h (s'enviarà l'enllaç al correu)

6. INSCRIPCIÓ A LA FASE D'ASSESSORAMENT:

DOCUMENT D' INSCRIPCIÓ DEFINITIVA AL SERVEI D'ASSESSORAMENT

FULL DE PAGAMENT (60 euros)

- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

-  Presentar el full d'inscripció, fotocòpia del DNI i el comprovant de pagament entre el 4 i l'11 d'octubre a la secretaria del centre (consultar horaris d'atenció al públic) *

7. INICI I ACABAMENT DE LES SESSIONS D'ASSESSORAMENT

- Les sessions d'assessorament es portaran a terme entre el 13 d'octubre i el 19 de novembre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA DE COMPROMÍS

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2021