ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT ACADÈMIC

 
SERVEI D'ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT                                                       
INICI CONVOCATÒRIA: Setembre 2024  ACABAMENT CONVOCATÒRIA: Abril 2025

1.INFORMACIÓ GENERAL

El Servei d'assessorament en la formació professional del sistema educatiu s'adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional, i l'itinerari formatiu més adequat per aconseguir l'objectiu de qualificació més idoni. Aquesta diagnosi és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

El Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials s'adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials de, com a mínim, dos anys, que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu.

L'objectiu final és que, un cop reconeguda l'experiència laboral vinculada al cicle formatiu corresponent, pogueu acabar de com pletar-lo i n'obtingueu la titulació. Recordeu que per poder matricular-vos a un cicle heu de tenir elsREQUISITS D'ACCÉS.

 

2. OFERTA DE PLACES

En aquest ENLLAÇ hi trobareu l'oferta de places d'AiR.

 

3. FUNCIONAMENT DEL PROCÉS

ASSESSORAMENT

Si t'interessa participar en  el procés, omple el DOCUMENT PER FER LA  INSCRIPCIÓ A LA FASE D'ASSESSORAMENT. Inscriure't et costarà 60 euros.  Per fer el pagament, fes ús del DOCUMENT PER FER EL PAGAMENT AL CAIXER. Si creus que ets beneficiari d'una exempció i/o bonifiicació, CONSULTA L'ARTICLE 4 DEL DECRET. Fes arribar tota la documentació i el comprovant de pagament  juntament amb el teu DNI  a coordinacio.air@institutmontilivi.cat. En acabar t'entregarem l' informe d'assessorament on hi consta el que passa a reconeixement.

RECONEIXEMENT

Si vols completar el procés, omple el DOCUMENT PER FER LA INSCRIPCIÓ A LA FASE DE RECONEIXEMENT. Inscriure't et costarà 18 euros per cada UF que t'hagin assessorat favorablement i que pot passar a la fase de reconeixement. Per fer el pagament, fes ús del DOCUMENT PER FER EL PAGAMENT AL CAIXER. Si creus que ets beneficiari d'una exempció i/o bonifiicació, CONSULTA L'ARTICLE 4 DEL DECRET. Fes arribar tota la documentació i el comprovant de pagament   a coordinacio.air@institutmontilivi.cat. En acabar t'entregarem un certificat amb tot allò que se t'ha reconegut positivament

4. ENQUESTES

Per tal de millorar el nostre servei, ens agradaria que donessis resposta a les enquestes.

ENQUESTA SATISFACCIÓ FASE ASSESSORAMENT

ENQUESTA SATISFACCIÓ FASE RECONEIXEMENT

 

ADREÇA DE CONTACTEcoordinacio.air@institutmontilivi.cat

HORARI ATENCIÓ AL PÚBLIC:

Matins de dilluns a divendres de 10 h a 13 h

Tardes de 15 h a 17 h els dilluns, dimarts i dijous.

(Juny-Juliol-Setembre: només matins de 10 h a 13 h)

CARTA DE COMPROMÍS

 

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2024