Informació per a pares d'ESO

Informació d'inici de curs 2018-2019 pares alumnes 1r ESO

Exàmens de setembre 2018 i informació d'inici de curs 2018-2019

Calendari Escolar 2018-2019

Matèries optatives de 2n i 3r d'ESO per al curs 2018-2019

Activitats extraescolars per al curs 2018-2019

Instruccions per a la convalidació d'estudis d'ESO o Batxillerat amb estudis de música

Instruccions per a la convalidació d'estudis d'ESO o Batxillerat amb estudis de dansa

Inscripció transport escolar-Gironès curs 2018-2019

Gratuïtats o ajuts màxims de menjador escolar curs 2018-2019

Preguntes freqüents

Llibres escolars. Fem reutilització?

Cal comprar xandall?

Poden portar el mòbil a l'institut?

Com funciona la biblioteca de l'institut?

Com s'informa de la no-assistència dels alumnes?

Si el meu fill/a es posa malalt, com s'avisa?

Drets d'imatge de l'alumne/a?

El meu fill pot sortir del recinte de l'institut durant l'horari lectiu?

Cal signar autorització per totes les activitats i sortides?

Com es paguen les activitats i sortides curriculars?

S'ofereixen activitats extraescolars?

Els alumnes es poden quedar a dinar?

Com em poso en contacte amb el tutor del meu fill?

Els alumnes poden portar patinets i pilotes a l'institut?

Informació per a pares de Batxillerat

Calendari d'inici de curs i exàmens de setembre per a batxillerat

Disseny curricular definitiu curs 18-19

Instruccions per a la convalidació d'estudis de batxillerat amb estudis de música

Preguntes freqüents

Llibres escolars. Fem reutilització?

Accés a:

 
AMPA   Consulta d'assitència - incidències Enquesta famílies

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2019