Itineraris Formatius Específics - Auxiliar de Vendes i atenció al públic

Els itineraris Formatius Específics són un pla pilot del Departament d'Ensenyament sorgits de la necessitat de donar resposta educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials a l'etapa postobligatòria i garantir així, una veritable inclusió social i uns aprenentatges valuosos.

Els itineraris inclouen continguts professionalitzadors i continguts relacionats amb el desenvolupament d'habilitats personals i socials dels alumnes; la seva finalitat és que els alumnes incrementin la seva autonomia personal i assoleixin les competeències professionals que els facilitin la transició a la vida adulta i la inclusió social i laboral. Per primera vegada, els alumnes amb NEE que finalitzin aquesta formació obtindran una titulació reconeguda.

Trobareu més informació al tríptic 

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2024