Intranet

Destacats

Venda de llibres

Enllaços

Cicles Formatius de Grau Mitjà

L'Institut Montilivi ofereix la següent oferta formativa en Cicles Formatius de Grau Mitjà relacionats amb l'entorn sociolaboral de les comarques gironines:

Codi Nom Cicle Formatiu de Grau Mitjà Tríptic  Cost  Horaris
TM20 Carrosseria (DUAL)   1r curs de 8.05 a 14.30. 2n curs de 15.00 a 21.00
TM10 Electromecànica de vehicles (DUAL)   1r curs de 8.05 a 14.30. 2n curs de 8.05 a 14.30
        1r curs de 15.00 a 21.00. 2n curs de 15.00 a 21.00
AG10 Gestió administrativa 1r curs de 8.05 a 14.30. 2n curs de 15.00 a 21.00
AG11 Gestió administrativa a l'àmbit jurídic 1r curs de 8.05 a 14.30. 2n curs de 15.00 a 21.00
EE30 Instal·lacions de telecomunicacions 1r curs de 8.05 a 14.30. 2n curs de 8.05 a 14.30
QU20 Operacions de Laboratori 1r curs de 8.05 a 14.30. 2n curs de 15.00 a 21.00


Trobareu més informació a guia informativa i a Formació Professional

FP DUAL

En aquesta modalitat els alumnes reben part de la formació en un centre de treball i aquestes hores són  retribuïdes. No tots els alumnes que cursen el cicle necessàriament ho fan en modalitat DUAL.

més informació

Cicles Formatius Grau Mitjà - Webs departaments