Perfil del contractant

Perfil del contractant

Dades del Perfil del Contractant

 

Institut Montilivi

Av. Montilivi, 125

17003   Girona

comptabilitat@institutmontilivi.cat

Tel. 972209458   /   Fax  972 209069

Codi de Centre: 17001735

 

Licitacions

 

SERVEI DE NETEJA_Exp. 17001735_01_2017

Anunci Licitació

Resolució Inici Procediment Res. Inici
Plec de Clàusules Administratives PCA_Servei de Neteja
Plec de Prescripcions Tècniques PPT_ Servei de Neteja
Informe tècnic PDF Informe tècnic
Resolució d'adjudicació PDF Resolució d'adjudicació

Formalització

Objecte del contracte: Servei Obert de Neteja
Data signatura: 01/01/2018
Empresa adjudicatària: TEMPO FACILITY SERVICES SLU (nacionalitat espanyola)
Import del contracte: 81.148,28 euros IVA exclòs (98.189,42 euros, IVA inclòs)

 


SERVEI DE MANTENIMENT MULTI TÈCNIC_Exp. 17001735_02_2016

Anunci Licitació

Resolució Inici Procediment Res. Inici
Plec de Clàusules Administratives PCA_Manteniment Multi Tècnic
Plec de Prescripcions Tècniques PPT Manteniment Multi Tècnic
Formularis (Sobres B i C)

Annex3

Annex4

 

Resolució Manteniment Multi Tècnic

 


SERVEI DE MANTENIMENT INFORMÀTIC_Exp. 17001735_03_2016

Accés a informació

 

 


 

 

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2020