Contractació i Proveïdors

Dades del Perfil del Contractant

Institut Montilivi

Av. Montilivi, 125

17003   Girona

comptabilitat@institutmontilivi.cat

Tel. 972209458   /   Fax  972 209069

Codi de Centre: 17001735

Licitacions

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?department=15000&reqCode=viewDetail&keyword=&idCap=202184&ambit=1&

Proveïdors

Dins el sistema de Qualitat de l'Institut Montilivi es valoraran els següents criteris per tal de poder ser proveïdor homologat del centre:

  • Preus i condicions econòmiques
  • Facilitat de compra (proximitat física, accessibilitat telefònica, email, web)
  • Atenció al client
  • Servei post-venda
  • Qualitat dels productes
  • Complementari: Sistema de qualitat certificat

Per tal de fer qualsevol pagament caldrà aportar la factura pertinent.

Per dubtes o aclariments podeu contactar al mail: comptabilitat@institutmontilivi.cat

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2024