Intranet

Destacats

Venda de llibres

Enllaços

Perfil del contractant

Perfil del contractant

Dades del Perfil del Contractant

 

Institut Montilivi

Av. Montilivi, 125

17003   Girona

comptabilitat@institutmontilivi.cat

Tel. 972209458   /   Fax  972 209069

Codi de Centre: 17001735

 

Licitacions

NOU!!!

SERVEI DE MANTENIMENT MULTI TÈCNIC_Exp. 17001735_02_2016

Anunci Licitació

Resolució Inici Procediment Res. Inici
Plec de Clàusules Administratives PCA_Manteniment Multi Tècnic
Plec de Prescripcions Tècniques PPT Manteniment Multi Tècnic
Formularis (Sobres B i C)

Annex3

Annex4

Data obertura sobre C: dijous 01 de desembre de 2016 a les 14:30h

Resolució Manteniment Multi Tècnic

 


NOU!!!

SERVEI DE MANTENIMENT INFORMÀTIC_Exp. 17001735_03_2016

Anunci Licitació

Resolució Inici Procediment Res. Inici
Plec de Clàusules Administratives PCA_Manteniment Informàtic
Plec de Prescripcions Tècniques PPT Manteniment Informàtic
Formularis (Sobres B i C)

Annex3

Annex4

Data obertura sobre C: dijous 01 de desembre de 2016 a les 14:30h

Resolució Manteniment Informàtic