Matrícula ESO Curs 2019/20

El termini per a formalitzar la matrícula és del 20 al 26 de juny per als alumnes de 1r d'ESO, i del 27 de juny al 3 de juliol per als alumnes de 2n, 3r i 4rt d'ESO.

Documentació per a formalitzar la matrícula

A més de la documentació aportada amb la sol·licitud de preinscripció, per matricular-se cal presentar:

  1. Una fotocòpia del carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.
    - Si no es té carnet de vacunacions cal presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut amb les dosis de vacuna rebudes I les dates corresponents.
    - Si l'alumne/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
  2. Quan el domicili al·legat a la sol·licitud de preinscripció no coincideixi amb el domicili del DNI cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.
  3. Resguard del pagament de l'aportació de 70 €, en el cas general, o de 60 € en el cas de que tingui un germà ja matriculat per al curs 19/20 i que hagi fet el pagament de l'aportació sencera que inclou la quota de l'AMPA (en aquest supòsit caldrà aportar el justificant del germà que ha fet el pagament de l'aportació sencera)
  4. La carta de compromís i el documents de drets d'imatge i autorització de sortides degudament omplerts i signats.

Podeu descarregar la carta de compromís, el document de drets d'imatge i autorització de sortides i el full de pagament corresponent aquí mateix o demanar-lo a la consergeria del centre.

Full de pagament de 70 €

Full de pagament de 60€

Carta de compromís

Drets d'imatge i autorització sortides

Declaració sobre l'opció de religió (Només alumnes que volen cursar la matèria de religió)

Cal omplir un formulari amb les dades necessàries per al contacte entre el centre i les famílies. Aquest formulari es pot omplir en el moment de la matrícula al centre o en aquest enllaç 

 

NOTA: ÉS IMPRESCINDIBLE LA PRESENTACIÓ DE TOTS ELS DOCUMENTS PER TAL DE FORMALITZAR LA MATRÍCULA.

 

 HORARI D’OFICINES

Matí: de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h

 

Tel. 972 209 458

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2020