Intranet

Destacats

Venda de llibres

Enllaços

Preinscripció i matrícula ESO curs 2017-2018

Preinscripció i matrícula ESO curs 2017-2018

El dia 2 de juny es publicaran en el taulell d'anuncis del centre la llista d’alumnes admesos al centre, la llista d’alumnes que s’hi ha preinscrit però tenen un altre centre assignat i la llista d'espera, si n'hi ha, un cop finalitzat el procés de preinscripció a l'ESO.

El termini per a formalitzar la matrícula és del 12 al 16 de juny per als alumnes de 1r d'ESO, i del 26 al 30 de juny per als alumnes de 2n, 3r i 4rt d'ESO.

Documentació per a formalitzar la matrícula

A més de la documentació aportada amb la sol·licitud de preinscripció, per matricular-se cal presentar:

  1. Una fotocòpia del carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.
    - Si no es té carnet de vacunacions cal presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut amb les dosis de vacuna rebudes I les dates corresponents.
    - Si el nen o la nena no han estat vacunats per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
  2. Quan el domicili al·legat a la sol·licitud de preinscripció no coincideixi amb el domicili del DNI cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.
  3. Resguard del pagament de l'aportació de 70 €, en el cas general, o de 50 € en el cas de que tingui un germà ja matriculat per aquest curs 17/18 i que hagi fet el pagament de l'aportació sencera (en aquest supòsit caldrà aportar el justificant del germà que ha fet el pagament de l'aportació sencera)
  4. La carta de compromís i el documents de drets d'imatge i autorització de sortides degudament omplerts i signats.

Podeu descarregar la carta de compromís, el document de drets d'imatge i autorització de sortides i el full de pagament corresponent aquí mateix o demanar-lo a la consergeria del centre.

Full de pagament de 70 €

Full de pagament de 50 €

Carta de compromís

Drets d'imatge i autorització de sortides

Cal omplir un formulari amb les dades necessàries per al contacte entre el centre i les famílies. Aquest formulari es pot omplir en el moment de la matrícula al centre o en aquest enllaç.

Trobareu tota la informació en aquest enllaç.

L'horari d'oficina per a formalitzar la matrícula serà de 10:00 a 13:00 h.