Proves obtenció ESO

Proves obtenció ESO

S'ha obert el procés d'inscripció per aquelles persones que no van obtenir el títol d'ESO i van finalitzar aquests estudis en el centre l'any 2016 o el 2017. El període d'inscripció és del 1 al 14 de febrer. Per a inscriure's cal omplir la sol·licitud i entregar-la al mateix centre.

Es poden presentar a la prova les persones que compleixen els requisits següents:

  1. Tenir 18 anys o complir-los dins l'any natural de la prova. També s'hi poden presentar amb de 17 anys o complir-los dins l'any natural de la prova si es troben en alguna d'aquestes situacions (cal presentar la documentació que ho acredita):
    - tenir un contracte laboral que els impedeix d'assistir al centre educatiu en règim ordinari,
    - trobar-se en procés d'obteir un permís de treball o 
    - ser esportista d'alt rendiment.
  2. Haver finalitzat l'ESO sense obtenir el títol i no tenir més de 5 matèries pendents de qualificació positiva (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos).
  3. Haver finalitzat l'ESO durant un dels 2 cursos anteriors al qual es presenten a les proves.

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2019