Proves obtenció ESO

Proves obtenció ESO

Proves d'obtenció del títol d'ESO pels alumnes que van finalitzar l’ESO l’any 2022 o 2023 i no van obtenir el títol per tenir pendents de superació cinc o menys matèries.

Calendari:

Termini de presentació de sol·licituds d'inscripció

Del 29 de gener al 12 de febrer de 2024

Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes d'admesos i exclosos

Entre el 13 i el 19 de febrer de 2024

Termini de presentació de reclamacions a les llistes d'admesos i exclosos

Del 20 al 23 de febrer de 2024

Realització de les proves

De l'1 al 14 de març de 2024

 

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2024 són: 

 1. Haver finalitzat l'ESO l’any 2022 o 2023.
 2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l'any 2024.
  També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2024 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:
  - Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
  - Trobar-se en procés d'obtenció d'un permís de treball (alumnat estranger).
  - Ser esportista d'alt rendiment.
 3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.

 

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs 2023-2024. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan matriculats a ensenyaments d'adults o a l'Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats. 

Imprès de sol·licitud

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2024