Cursos d'especialització d'FP

Curs d'especialització en ciberseguretat i entorns de les tecnologies de la informació

Nombre de places: 30

Les persones pendents d’obtenir el requisit d’accés podran presentar els certificat de qualificació final del cicle que els dona accés al curs en el termini que va del 2 al 6 de setembre. El dia 9 de setembre sortirà la llista amb les persones assignades a les places que hagin quedat vacants.

Llista d'alumnes admesos

Llista d'alumnes pendents del requisit d'accés

Matrícula

La documentació per a la matrícula es pot enviar escanejada al correu secretaria@institutmontilivi.cat  o bé presencialment a les oficines del centre (de 9:30 a 13:30) entre els dies 15 i 19 de juliol de 2023. Les persones que no formalitzin la matrícula en aquest termini perdran la plaça assignada.

Documentació a presentar:

 • Fotocòpia del títol o del resguard de sol·licitud del títol del cicle de grau superior que dóna accés al curs.
 • Justificant del pagament d'aportació al centre (100 €).

Per fer el pagament cal descarregar el full:

Aportació al centre 100 €

Cicles que hi donen accés:

 • Títol de tècnic o tècnica superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
 • Títol de tècnic o tècnica superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
 • Títol de tècnic o tècnica superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web
 • Títol de tècnic o tècnica superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics
 • Títol de tècnic o tècnica superior en Manteniment Electrònic

Calendari:

 • Període de presentació de sol·licituds: del 28 de juny al 4 de juliol de 2024
 • Publicació de la llista amb el barem provisional: 8 de juliol de 2024
 • Sorteig a efectes de desempat: 9 de juliol de 2024
 • Termini per a presentació de reclamacions: del 8 al 12 de juliol de 2024
 • Publicació de la llista d'admesos i llista d'espera: 15 de juliol de 2024
 • Període de matrícula: del 15 al 19 de juliol de 2024

Presentació de sol·licituds de preinscripció

Les sol·licituds de preinscripció, juntament amb la documentació requerida, es poden entregar a les oficines del centre (de 9.30 a 13.30) o enviar al correu secretaria@institutmontilivi.cat

Documentació a presentar:

 • Sol·licitud de preinscripció
 • DNI o altre document identificatiu
 • Certificat amb la qualificació mitjana del cicle de grau superior que dona accés al curs

 

 

 

 

PROVES D'OBTENCIÓ DE TÍTOLS (POT)

PUBLICACIÓ DEFINITIVA DE LES QUALIFICACIONS FINALS

Ja podeu consultar en aquest ENLLAÇ les qualificacions finals. En cas de desacord amb les qualificacions finals us recordem que, segons l’indicat a la normativa que regula les proves, les persones inscrites poden interposar un recurs d’alçada contra aquestes qualificacions davant el Director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, en el termini d'un mes al nostre centre.

PUBLICACIÓ QUALIFICACIONS PROVISIONALS DE CRÈDIT O MÒDUL PROFESSIONAL DE SÍNTESI I/O MÒDUL DE PROJECTE I DE QUALIFICACIONS FINALS DE TÍTOLS

Ja podeu consultar en aquest  ENLLAÇ  les qualificacions provisionals corresponents al crèdit o mòdul professional de síntesi i/o mòdul de projecte i a les qualificacions finals dels títols, dins de les proves per a l’obtenció de determinats títols de formació professional inicial.

PUBLICACIÓ QUALIFICACIONS DEFINITIVES PROVES ÚNIQUES, PROVES PRÀCTIQUES I QUALIFICACIONS GLOBALS. 

Ja podeu consultar en aquest ENLLAÇ  les qualificacions definitives corresponents a les proves úniques, proves pràctiques i qualificacions globals dels crèdits, unitats formatives i mòduls professionals de les proves d’obtenció de títols de formació professional d’aquesta convocatòria.

PUBLICACIÓ QUALIFICACIONS PROVISIONALS PROVES ÚNIQUES, PROVES PRÀCTIQUES I QUALIFICACIONS GLOBALS. 

Ja podeu consultar en aquest ENLLAÇ les qualificacions provisionals corresponents a les proves úniques, proves pràctiques i qualificacions globals dels crèdits, unitats formatives i mòduls professionals dels cicles d'Educació Infantil i Integració Social. 

Els resultats podran ser consultats per tots els aspirants al web del Departament d’Ensenyament (apartat de Consulta de resultats) utilitzant el número de document d’identificació personal (DNI, NIE o Passaport) i el número de sol·licitud que consten en el resguard d’inscripció.

Període de reclamacions: de l'1 al 5 de març (contactar amb el centre)

PUBLICACIÓ QUALIFICACIONS DEFINITIVES PROVES TÈCNIQUES

Han estat publicades les qualificacions definitives corresponents a les proves tècniques d’aquesta convocatòria. Els resultats podran ser consultats per tots els aspirants en el web de les proves (apartat de Consulta de resultats) utilitzant el número de document d’identificació personal (DNI, NIE o Passaport) i el número de sol·licitud que consten en el resguard d’inscripció. ENLLAÇ

CALENDARI DE LES PROVES

Ja podeu consultar els dies i hores dels exàmens dels CFGS d'Integració Social i Educació Infantil en aquest ENLLAÇ.

CONSULTA LA LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS A LA CONVOCATÒRIA 2023/24

Ha estat publicada la llista definitiva de persones admeses i excloses d’aquesta convocatòria. Els resultats podran ser consultats per tots els aspirants al web del Departament d’Educació utilitzant el número de document d’identificació personal (DNI, NIE o Passaport) i número de sol·licitud que consta en el resguard d’inscripció. Consulta aquest ENLLAÇ

CONSULTA LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS CONVOCATÒRIA 2023/24

Avui s'ha publicat, d’acord amb el previst a la Resolució de convocatòria, la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses.Aquesta publicació conté la informació referent a la inscripció efectuada, l’estat i la relació de mòduls professionals/unitats formatives/crèdits inscrits.

La consulta personalitzada està accessible als interessats i a les interessades en aquest ENLLAÇ (dins de Consulta de resultats), utilitzant el corresponent número d’identificació personal (DNI, NIE o passaport) i el número de la sol·licitud d’inscripció

POT - Proves d'obtenció de Títols dels CFGS d'Integració Social i Educació Infantil

Es convoquen les Proves per a l'Obtenció dels Títols (POT) de tècnic/a  superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial, corresponents a l'any 2023. El nostre centre és centre examinador de proves POT corresponent als títols de CFGS Integració Social i CFGS Educació Infantil.

Tota la informació sobre l'obtenció del títol (inscripció, documentació, calendari, convalidacions, centres, normativa...) la trobareu centralitzada en aquest ENLLAÇ

Per qualsevol dubte respecte al procediment d´aquestes proves POT en relació amb: pot@institutmontilivi.cat

També ens podeu trobar al telèfon  972 209458.

Horari de secretaria

Dimarts de 15 a 17 h

Proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior 2024

 

Proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior

Convocatòria 2024

Per inscriure's a la prova de grau mitjà cal tenir 17 anys o més (o complir-los l'any 2024) i no tenir cap titulació acadèmica o els ensenyaments que permeten l'accés directe als cicles formatius de grau mitjà (ESO o equivalent, el curs específic d'accés, formació professional bàsica o un PQPI).

Per inscriure's a la prova de grau superior cal tenir 19 anys o més (o complir-los l'any 2024) i no tenir cap titulació acadèmica o d'ensenyaments equivalents que permeten l'accés directe a la formació professional (batxillerat o equivalent, o curs específic d'accés).

IMPORTANT:  La documentació complementària (tant la que fa referència a l'obtenció de puntuació complementària com en el cas d'exclusió, no validació o errors en les dades) es pot enviar escanejada al correu secretaria@institutmontilivi.cat, entre els dies 3 i 16 d'abril de 2024 per grau mitjà i entre els dies 5 i 18 d'abril de 2024 per grau superior. També es pot presentar a les oficines del centre en horari d'oficines:

Matins: de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 h

Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 15.00 a 17.00 h

 

Cicles formatius de grau mitjà

Cicles formatius de grau superior

Inscripció telemàtica (pàgina web del Departament d’Ensenyament) del 7 (a partir de les 9 h) al 18 de març de 2024.

Inscripció telemàtica (pàgina web del Departament d’Ensenyament) del 7 (a partir de les 9 h) al 18 de març de 2024.

Publicació provisional d'aspirants admesos i exclosos: a partir del 2 d'abril de 2024.

Publicació provisional d'aspirants admesos i exclosos: 4 d'abril de 2024.

Presentació documentació (també la complementària en cas d'exclusió, no validació o errors en les dades) a la comissió avaluadora del centre: del 3 al 16 d'abril de 2024.

Presentació documentació a la comissió avaluadora del centre: del 5 al 18 d'abril de 2024.

 

Llistes d’admesos definitiva: a partir del 23 d'abril de 2024. 

Llistes d’admesos definitiva: 25 d'abril de 2024.

Dia de la prova: 7 de maig de 2024. A les 15.30, presentació dels aspirants, i a les 16.00 inici de la prova.

Dies de la prova: 14 de maig (part comuna) i 15 de maig (part específica).  A les 15.30, presentació dels aspirants, i a les 16.00 inici de la prova.

Qualificacions provisionals: a partir del 24 de maig de 2024.

Termini per a presentar reclamacions al centre: del 27 al 29 de maig de 2024.

Qualificacions provisionals: a partir del 3 de juny de 2024.

Termini per a presentar reclamacions al centre: del 4 al 6 de juny de 2024.

Qualificacions definitives: 31 de maig de 2024.

Emissió de certificats prova completa: a partir del 3 de juny de 2024.

Qualificacions definitives: 10 de juny de 2024.

Emissió de certificats de prova completa: a partir de l'11 de juny de 2024.

 

Els certificats emesos es podran recollir en les dates indicades a la consergeria del centre.

Trobareu tota la informació en els enllaços següents: 

Proves d'accés de grau mitjà

Proves d'accés de grau superior

 

Convalidacions

Convalidacions

Per a la convalidació de mòduls o unitats formatives cal fer la sol·licitud des de la intranet del centre.

La sol·licitud de convalidació s'ha de presentar al tutor juntament amb el certificat oficial de notes, o el títol dels estudis cursats.

Compleció cicles formatius LOGSE

Compleció cicles formatius LOGSE

Compleció d'estudis

És el procediment establert per l’administració per completar els ensenyaments de formació professional que s’extingeixen. Es poden completar els estudis durant els dos cursos següents a l'extinció.
Està regulat en l’Ordre EDU/362/2009, de 17 de juliol.
En el cas del nostre Institut estan afectats el CFGM de Laboratori, el CFGS de Secretariat i el CFGS d'Integració Social.

Inscripció i matrícula:

El procés d’inscripció i matrícula es realitzarà de l'1 al 15 d’octubre per a una o les dues convocatòries del curs actual (per venir a la segona s'ha de confirmar). Per a la segona convocatòria hi haurà un segon període de matriculació de l'1 al 15 de març.

Documents que cal presentar per poder-se matricular:

L'horari d'oficines és de 10.00 a 13.00 de dilluns a divendres i de 15.00 a 17.00 de dilluns a dimecres.

Els exàmens es faran durant els mesos de novembre (1a convocatòria) i d’abril (2a convocatòria).
El calendari dels exàmens es farà públic a la pàgina web, 15 dies abans del seu inici.


El curs 2016-2017 la compleció d'estudis està prevista per:

 • CFGS de Secretariat - Convocatòries 3 i 4
 • CFGM de Laboratori - Convocatòries 3 i 4

Proves obtenció ESO

Proves obtenció ESO

Proves d'obtenció del títol d'ESO pels alumnes que van finalitzar l’ESO l’any 2022 o 2023 i no van obtenir el títol per tenir pendents de superació cinc o menys matèries.

Calendari:

Termini de presentació de sol·licituds d'inscripció

Del 29 de gener al 12 de febrer de 2024

Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes d'admesos i exclosos

Entre el 13 i el 19 de febrer de 2024

Termini de presentació de reclamacions a les llistes d'admesos i exclosos

Del 20 al 23 de febrer de 2024

Realització de les proves

De l'1 al 14 de març de 2024

 

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2024 són: 

 1. Haver finalitzat l'ESO l’any 2022 o 2023.
 2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l'any 2024.
  També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2024 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:
  - Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
  - Trobar-se en procés d'obtenció d'un permís de treball (alumnat estranger).
  - Ser esportista d'alt rendiment.
 3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.

 

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs 2023-2024. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan matriculats a ensenyaments d'adults o a l'Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats. 

Imprès de sol·licitud

Reconeixement ESO a efectes laborals

Reconeixement ESO a efectes laborals
D'acord amb la normativa vigent, les persones que tinguin els estudis esmentats en els enllaços que segueixen podran sol·licitar el reconeixement a efectes laborals al títol d'ESO o de batxillerat.
 

Estudis equivalents a efectes laborals al títol d'ESO

Estudis equivalents a efectes laborals al títol de batxiller

La persona interessada ha d'omplir una sol·licitud i enviar-la a l'adreça indicada en el model de sol·licitud que adjuntem, juntament amb una còpia del DNI i els certificats que avalin els estudis declarats.

Model de sol·licitud de reconeixement ESO

Model de sol·licitud de reconeixement Bat

Acreditació nivell català

Acreditació nivell català

Tramitació

Nivell B (Certificat de nivell intermedi de català):

Pot demanar el certificat l'alumnat que:

 • Tingui el Títol de graduació escolar (EGB), sempre que s'hagi cursat tota l'EGB a Catalunya i s'hagi cursat la matèria de Llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.
 • Tingui el Títol de tècnic/a auxiliar (FP1), sempre que s'hagi cursat tota l'EGB i l'FP1 a Catalunya i s'hagi cursat la matèria de Llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.

Nivell C (Certificat de nivell de suficiència de català):

Pot demanar el certificat l'alumnat que:

 • Tingui el Títol de graduació en educació secundària (ESO) sempre que s'hagin cursat a Catalunya almenys tres cursos qualssevol de primària i tota l'ESO, i s'hagi cursat i aprovat la matèria de Llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. El requisit d'acreditació d'haver aprovat la matèria de Llengua catalana és d'aplicació als títols de graduació en educació secundària obtinguts a partir del curs 2007-2008.
 • Tingui el Títol de graduació en educació secundària obtingut a centres i aules de formació de persones adultes, sempre que s'hagin cursat a Catalunya almenys vuit cursos qualssevol entre la primària i l'ESO, i que s'hagi cursat i aprovat l'àrea de Llengua catalana als centres i aules de formació de persones adultes.
 • Tingui el Títol de batxillerat (LOGSE), sempre que s'hagin cursat a Catalunya tres cursos qualssevol de primària i cinc cursos qualssevol entre l'ESO i el batxillerat i s'hagi cursat la matèria de Llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats.
 • Tingui el Títol de batxillerat (BUP), sempre que s'hagi cursat tota l'EGB i el BUP a Catalunya i s'hagi cursat de manera oficial la matèria de Llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.
 • Tingui el Títol de tècnic/a especialista (FP2) sempre que s'hagi cursat tota l'EGB, l'FP1 i l'FP2 a Catalunya i s'hagi cursat de manera oficial la matèria de Llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.

Per sol·licitar el certificat haureu de presentar a les oficines del centre la documentació acreditativa d'haver cursat l'assignatura de català a tots els estudis (llibre d'escolaritat o certificat del centre), juntament amb la sol·licitud.

Certificats d'estudis

Certificats d'estudis

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2024