PROVES D'OBTENCIÓ DE TÍTOLS (POT)

PUBLICACIÓ DEFINITIVA DE LES QUALIFICACIONS FINALS

Ja podeu consultar en aquest ENLLAÇ les qualificacions finals. En cas de desacord amb les qualificacions finals us recordem que, segons l’indicat a la normativa que regula les proves, les persones inscrites poden interposar un recurs d’alçada contra aquestes qualificacions davant el Director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, en el termini d'un mes al nostre centre.

PUBLICACIÓ QUALIFICACIONS PROVISIONALS DE CRÈDIT O MÒDUL PROFESSIONAL DE SÍNTESI I/O MÒDUL DE PROJECTE I DE QUALIFICACIONS FINALS DE TÍTOLS

Ja podeu consultar en aquest  ENLLAÇ  les qualificacions provisionals corresponents al crèdit o mòdul professional de síntesi i/o mòdul de projecte i a les qualificacions finals dels títols, dins de les proves per a l’obtenció de determinats títols de formació professional inicial.

PUBLICACIÓ QUALIFICACIONS DEFINITIVES PROVES ÚNIQUES, PROVES PRÀCTIQUES I QUALIFICACIONS GLOBALS. 

Ja podeu consultar en aquest ENLLAÇ  les qualificacions definitives corresponents a les proves úniques, proves pràctiques i qualificacions globals dels crèdits, unitats formatives i mòduls professionals de les proves d’obtenció de títols de formació professional d’aquesta convocatòria.

PUBLICACIÓ QUALIFICACIONS PROVISIONALS PROVES ÚNIQUES, PROVES PRÀCTIQUES I QUALIFICACIONS GLOBALS. 

Ja podeu consultar en aquest ENLLAÇ les qualificacions provisionals corresponents a les proves úniques, proves pràctiques i qualificacions globals dels crèdits, unitats formatives i mòduls professionals dels cicles d'Educació Infantil i Integració Social. 

Els resultats podran ser consultats per tots els aspirants al web del Departament d’Ensenyament (apartat de Consulta de resultats) utilitzant el número de document d’identificació personal (DNI, NIE o Passaport) i el número de sol·licitud que consten en el resguard d’inscripció.

Període de reclamacions: de l'1 al 5 de març (contactar amb el centre)

PUBLICACIÓ QUALIFICACIONS DEFINITIVES PROVES TÈCNIQUES

Han estat publicades les qualificacions definitives corresponents a les proves tècniques d’aquesta convocatòria. Els resultats podran ser consultats per tots els aspirants en el web de les proves (apartat de Consulta de resultats) utilitzant el número de document d’identificació personal (DNI, NIE o Passaport) i el número de sol·licitud que consten en el resguard d’inscripció. ENLLAÇ

CALENDARI DE LES PROVES

Ja podeu consultar els dies i hores dels exàmens dels CFGS d'Integració Social i Educació Infantil en aquest ENLLAÇ.

CONSULTA LA LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS A LA CONVOCATÒRIA 2023/24

Ha estat publicada la llista definitiva de persones admeses i excloses d’aquesta convocatòria. Els resultats podran ser consultats per tots els aspirants al web del Departament d’Educació utilitzant el número de document d’identificació personal (DNI, NIE o Passaport) i número de sol·licitud que consta en el resguard d’inscripció. Consulta aquest ENLLAÇ

CONSULTA LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS CONVOCATÒRIA 2023/24

Avui s'ha publicat, d’acord amb el previst a la Resolució de convocatòria, la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses.Aquesta publicació conté la informació referent a la inscripció efectuada, l’estat i la relació de mòduls professionals/unitats formatives/crèdits inscrits.

La consulta personalitzada està accessible als interessats i a les interessades en aquest ENLLAÇ (dins de Consulta de resultats), utilitzant el corresponent número d’identificació personal (DNI, NIE o passaport) i el número de la sol·licitud d’inscripció

POT - Proves d'obtenció de Títols dels CFGS d'Integració Social i Educació Infantil

Es convoquen les Proves per a l'Obtenció dels Títols (POT) de tècnic/a  superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial, corresponents a l'any 2023. El nostre centre és centre examinador de proves POT corresponent als títols de CFGS Integració Social i CFGS Educació Infantil.

Tota la informació sobre l'obtenció del títol (inscripció, documentació, calendari, convalidacions, centres, normativa...) la trobareu centralitzada en aquest ENLLAÇ

Per qualsevol dubte respecte al procediment d´aquestes proves POT en relació amb: pot@institutmontilivi.cat

També ens podeu trobar al telèfon  972 209458.

Horari de secretaria

Dimarts de 15 a 17 h

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2024