PROVES D'OBTENCIÓ DE TÍTOLS (POT)

CONSULTA LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS CONVOCATÒRIA 2023/24

Avui s'ha publicat, d’acord amb el previst a la Resolució de convocatòria, la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses.Aquesta publicació conté la informació referent a la inscripció efectuada, l’estat i la relació de mòduls professionals/unitats formatives/crèdits inscrits.

La consulta personalitzada està accessible als interessats i a les interessades en aquest ENLLAÇ (dins de Consulta de resultats), utilitzant el corresponent número d’identificació personal (DNI, NIE o passaport) i el número de la sol·licitud d’inscripció

POT - Proves d'obtenció de Títols dels CFGS d'Integració Social i Educació Infantil

Es convoquen les Proves per a l'Obtenció dels Títols (POT) de tècnic/a  superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial, corresponents a l'any 2023. El nostre centre és centre examinador de proves POT corresponent als títols de CFGS Integració Social i CFGS Educació Infantil.

Tota la informació sobre l'obtenció del títol (inscripció, documentació, calendari, convalidacions, centres, normativa...) la trobareu centralitzada en aquest ENLLAÇ

Per qualsevol dubte respecte al procediment d´aquestes proves POT en relació amb: pot@institutmontilivi.cat

També ens podeu trobar al telèfon  972 209458.

Horari de secretaria

Dimarts de 15 a 17 h

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2023