POT

POT18 - Proves d'obtenció de Títols del CFGS Integració Social


En la convocatòria de 2018, l'Institut Montilivi hostatja un tribunal de les POT del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Integració Social.

Trobareu tota la informació en aquest l'enllaç:  http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-titols-fp/

Tots els tràmits es fan per Internet, però si heu de portar documentació al centre per acreditar algun requisit d'accés, de reducció de pagament o per demanar alguna convalidació, l'horari d´oficina és de 10 a 13 h cada dia i de 15 a 17 h de dilluns a dijous.

Si necessiteu contactar amb algú del centre, us podeu dirigir al president del tribunal, Juan Manuel Moreno, al correu electrònic jmoreno@institutmontilivi.cat o al telèfon 972209458.


Inscripció: del 8 al 24 d'octubre de 2018.

23* de novembre de 2018 llista provisional d'admesos i exclosos.

Fins al 12 de desembre de 2018 els exclosos poden aportar la documentació que calgui segons el motiu d'exclusió. Els admesos no han de fer res.

18* de desembre de 2018 llista definitiva d'admesos i exclosos.

17-12-2018 Ja ha sortit el calendari d'exàmens: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-titols-fp/calendari/

  • Pel MP10 i per les UF2 i 3 del MP3 hi ha proves tècniques i pràctiques. Si es passa la tècnica amb 4 o més es pot fer la pràctica.
  • Per la resta de mòduls és prova única.
  • Cada Unitat Formativa té un examen independent, format per un test i uns exercicis. Es pot escollir en català o castellà.

25-01-2019 Data prevista de publicació de les notes de les proves tècniques. Consulta online a la pàgina de les POT a Consulta de resultats:

22-02-2019 Data prevista de sortida de qualificacions de proves úniques i pràctiques. Del 25-02-2019 al 27-02-2019 període de reclamacions. Consulta online a la pàgina de les POT a Consulta de resultats (si no surten tots els links, mirant el link de proves tècniques surten totes les notes).

08-03-2019 10:00 presentació del projecte. L'hora és provisional, ja la confirmarem. Només als inscrits que tinguin tot el cicle aprovat (El MP14-Formació en centres de treball no cal tenir-lo aprovat).

 

* les dates seran aquestes si el sistema ho permet

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2019