Pla de lectura

Pla de lectura

L’institut va començar a col.laborar en el Pla d’Impuls a la Lectura, promogut pel departament, des del seus inicis (curs 2011-12). Tot i això, l’interès per la promoció de la lectura ha estat sempre present en la nostra vida docent. De ben segur que ens hi ha ajudat poder disposar d’una biblioteca força ben dotada i la participació en molts projectes que es relacionen amb la lectura, per exemple el sistema de catalogació epèrgam.

En l’enllaç trobareu informació sobre les línies bàsiques en què treballem:

  • Anàlisi de resultats de les proves diagnòstiques i activitats i estratègies per continuar millorant les activitats relacionades amb la lectura dels nostres alumnes.
  • Accions de foment de la lectura: punt edu i club de lectura (1r i 2n d’ESO)
  • Coordinació entre els departaments de llengua.
  • Col·laboració amb el Pla d’Escriptura i la Comissió de Dinamització Pedagògica.
  • Activitats d’acompanyament a la lectura.
  • Biblioteca

Més informació (Power Point)

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2024