Pràctiques de formació docent

Oferta formativa

Cursos de Formació Ocupacional SOC

L'Institut Montilivi imparteix formació amb el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

Pel curs 23/24, a partir d'octubre i fins a juny s'oferiran els cursos següents -pendent de concretar les dates:

 • Planificació i control en l'àrea d'electromecànica
  • Consulta tota la informació en aquest enllaç. Atenció!! Curs posposat sense data d'inici!!!
 • Curs d'informàtica de programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionats
  • Consulta tota la informació en aquest enllaç.

PER A QUALSEVOL CONSULTA RELACIONADA AMB AQUESTA FORMACIÓ CAL ADREÇAR-SE A:   soc@institutmontilivi.cat

Curs d'Especialització en Ciberseguretat

El curs 2023-24 s'ofereix l'opció de cursar el curs d'especialització en ciberseguretat en horari de tardes de 17h a 21h. Aquest és un curs de 720 hores adreçat al perfil professional d'expert, auditor o consultor en ciberseguretat, i està previst que comenci el dia 4 de setembre. Les matèries que s'hi impartiran són:

 • Incidents de ciberseguretat (99h)

 • Enfortiment de xarxes i sistemes (132h)

 • Posada en producció segura (99h)

 • Anàlisi forense informàtic (99h)

 • Hacking ètic (99h)

 • Normativa de ciberseguretat (66h)

 • Projecte (126h)

Els requisits d'accés a aquest curs són disposar del títol d'un dels 3 cicles de grau superior d'informàtica (ASIX, DAM o DAW) o bé el títol de tècnic superior en sistemes de telecomunicacions o tècnic superior en manteniment electrònic. L'accés està reservat per tant a aquells estudiants que prèviament hagin obtingut un dels títols esmentats. Aquest és un curs de nova creació, i en trobareu més informació consultant aquests enllaços:

Itineraris Formatius Específics - Auxiliar de Vendes i atenció al públic

Els itineraris Formatius Específics són un pla pilot del Departament d'Ensenyament sorgits de la necessitat de donar resposta educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials a l'etapa postobligatòria i garantir així, una veritable inclusió social i uns aprenentatges valuosos.

Els itineraris inclouen continguts professionalitzadors i continguts relacionats amb el desenvolupament d'habilitats personals i socials dels alumnes; la seva finalitat és que els alumnes incrementin la seva autonomia personal i assoleixin les competeències professionals que els facilitin la transició a la vida adulta i la inclusió social i laboral. Per primera vegada, els alumnes amb NEE que finalitzin aquesta formació obtindran una titulació reconeguda.

Trobareu més informació al tríptic 

Webs Famílies Professionals CF Grau Superior

               

               

                

Webs Famílies Professionals CF Grau Mitjà

     

 

         

Batxillerat - Webs departaments

ESO - Webs departaments

Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior ( abans CAS)

Aquest curs permet a estudiants que tenen un Cicle Formatiu de Grau Mitjà accedir a un de Grau Superior.

Per realitzar aquest curs cal estar en possessió del títol de tècnic o tècnica d'un cicle formatiu de grau mitjà específic, esportiu o d'arts plàstiques i disseny, o bé cursar-lo simultàniament amb el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior. Cal tenir en compte que no s'emetrà el certificat de superació del curs fins que no s'hagi superat el cicle de grau mitjà.

El curs té una durada mínima de 700 hores i els continguts s'organitzen en dues parts, una part comuna per a tothom i una part específica que varia en funció del cicle formatiu al qual es vol accedir.

L'horari del curs és de dilluns a dijous, de 15.00 h a 20.00 h.

Trobareu més informació al web d'xtec.

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2024