ESO

A l'Institut Montilivi s'imparteixen els següents cursos d'ESO:

  • 1r cicle (1r d'ESO i 2n d'ESO)
  • 2n cicle (3r d'ESO i 4t d'ESO)

L'horari és el següent: de 8.00 h a 14.30 h. Amb un pati de trenta minuts.

Tenim uns objectius amb els quals treballem:

  1. Millorar els resultats educatius.
  2. Millorar la cohesió social: millora de la convivència en el centre.
  3. Crear mecanismes per evitar l’abandonament prematur.
  4. Orientar des de la vessant personal, professional i acadèmica.
  5. Introduir les millores necessàries en els processos per satisfer les expectatives de la comunitat educativa i grups d’interès.

Trobareu tota la informació de l'ESO a l'institut al següent document informatiu

I també al web d'xtec

Batxillerat

A l'institut s'imparteixen les següents modalitats de batxillerat:

  • Ciències i tecnologia
  • Humanitats i ciències socials
  • Batxibac Novetat

L'horari és des de les 8.00 h fins a les 14.30 h.

Trobareu més informació de batxillerat a l'Institut al següent document

Descripció de les matèries de modalitat i específiques al següent document

Trobareu el disseny curricular definitiu per al curs 19 - 20 següent document

I també al web d'xtec

Cicles Formatius de Grau Mitjà

L'Institut Montilivi ofereix la següent oferta formativa en Cicles Formatius de Grau Mitjà relacionats amb l'entorn sociolaboral de les comarques gironines:

Codi Nom Cicle Formatiu de Grau Mitjà Tríptic  Cost  Horaris
TM20 Carrosseria (DUAL) 1r curs de 8.00 a 14.30. 2n curs (*)
TM10 Electromecànica de vehicles (DUAL) 1r curs de 8.00 a 14.30. 2n curs de 15.00 a 20.05
AG10 Gestió administrativa 1r curs de 8.00 a 14.30. 2n curs de 15.00 a 20.05
AG11 Gestió administrativa a l'àmbit jurídic 1r curs de 8.00 a 14.30. 2n curs de 15.00 a 21.00
EE30 Instal·lacions de telecomunicacions 2n curs de 8.05 a 14.30  *Pel curs 19/20
QU20 Operacions de Laboratori 1r curs de 8.00 a 14.30. 2n curs de 15.00 a 21.00

(*) Mireu horari específic al trìptic
Trobareu més informació a guia informativa i a Formació Professional

FP DUAL

En aquesta modalitat els alumnes reben part de la formació en un centre de treball i aquestes hores són  retribuïdes. No tots els alumnes que cursen el cicle necessàriament ho fan en modalitat DUAL.

més informació

Cicles Formatius de Grau Superior

L'Institut Montilivi ofereix la següent oferta formativa en Cicles Formatius de Grau Superior relacionats amb l'entorn sociolaboral de les comarques gironines:

Codi Nom Cicle Formatiu de Grau Superior Tríptic  Cost  Horaris
AGB0 Administració i Finances 1r curs de 8.00 a 14.30. 2n curs de 15.00 a 20.05
ICA0 Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (DUAL) 1r curs de 8.00 a 14.30. 2n curs de 8.00 a 14.30
TMA0 Automoció 1r curs de 8.00 a 14.30. 2n curs de 15.00 a 20.05
AGA0 Assistència a la Direcció (DUAL) 1r curs de 8.00 a 14.30. 2n curs de 15.00 a 21.00
ICB0 Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (DUAL) 1r curs de 15.00 a 21.00. 2n curs de 15.00 a 21.00
ICC0 Desenvolupament d'Aplicacions Web (DUAL) 1r curs de 8.00 a 14.30. 2n curs de 15.00 a 21.00
SMA0 Educació i Control Ambiental 1r curs de 15.00 a 21.00. 2n curs de 15.00 a 21.00
SCB0 Educació infantil 1r curs de 8.00 a 14.30. 2n curs de 15.00 a 21.00
SCC0 Integració Social - Horari matí 1r curs de 8.00 a 14.30. 2n curs de 8.00 a 14.30
SCC0 Integració Social - Horari tarda (Adaptat) 1r curs de 15.00 a 20.05. 2n curs de 15.00 a 20.05
QUB0 Fabricació de productes farmacèutics (parcial DUAL)   Intensiu de tardes de 15.00 a 21.00
QUD0 Laboratori d'Anàlisi i Control de la qualitat (DUAL) 1r curs de 8.00 a 14.30. 2n curs de 15.00 a 21.00
EEC0 Manteniment Electrònic 1r curs de 15.00 a 20.05. 2n curs de 15.00 a 20.05

 

Trobareu més informació a guia informativa i a Formació Professional

Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior ( abans CAS)

Aquest curs permet a estudiants que tenen un Cicle Formatiu de Grau Mitjà accedir a un de Grau Superior.

Per realitzar aquest curs cal estar en possessió del títol de tècnic o tècnica d'un cicle formatiu de grau mitjà específic, esportiu o d'arts plàstiques i disseny, o bé cursar-lo simultàniament amb el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior. Cal tenir en compte que no s'emetrà el certificat de superació del curs fins que no s'hagi superat el cicle de grau mitjà.

El curs té una durada mínima de 700 hores i els continguts s'organitzen en dues parts, una part comuna per a tothom i una part específica que varia en funció del cicle formatiu al qual es vol accedir.

L'horari del curs és de dilluns a dijous, de 15.00 h a 20.00 h.

Trobareu més informació al web d'xtec.

ESO - Webs departaments

Batxillerat - Webs departaments

Cicles Formatius Grau Mitjà - Webs departaments

Cicles Formatius Grau Superior - Webs departaments

Itineraris formatius específics

Els itineraris Formatius Específics són un pla pilot del Departament d'Ensenyament sorgits de la necessitat de donar resposta educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials a l'etapa postobligatòria i garantir així, una veritable inclusió social i uns aprenentatges valuosos.

Els itineraris inclouen continguts professionalitzadors i continguts relacionats amb el desenvolupament d'habilitats personals i socials dels alumnes; la seva finalitat és que els alumnes incrementin la seva autonomia personal i assoleixin les competeències professionals que els facilitin la transició a la vida adulta i la inclusió social i laboral.

Per primera vegada, els alumnes amb NEE que finalitzin aquesta formació obtindran una titulació reconeguda.

 

Trobareu més informació al tríptic 

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2019