Cursos de Formació Ocupacional SOC

L'Institut Montilivi imparteix formació amb el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

Pel curs 23/24, a partir d'octubre i fins a juny s'oferiran els cursos següents -pendent de concretar les dates:

 • Planificació i control en l'àrea d'electromecànica
  • Consulta tota la informació en aquest enllaç. Atenció!! Curs posposat sense data d'inici!!!
 • Curs d'informàtica de programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionats
  • Consulta tota la informació en aquest enllaç.

PER A QUALSEVOL CONSULTA RELACIONADA AMB AQUESTA FORMACIÓ CAL ADREÇAR-SE A:   soc@institutmontilivi.cat

Curs d'Especialització en Ciberseguretat

El curs 2023-24 s'ofereix l'opció de cursar el curs d'especialització en ciberseguretat en horari de tardes de 17h a 21h. Aquest és un curs de 720 hores adreçat al perfil professional d'expert, auditor o consultor en ciberseguretat, i està previst que comenci el dia 4 de setembre. Les matèries que s'hi impartiran són:

 • Incidents de ciberseguretat (99h)

 • Enfortiment de xarxes i sistemes (132h)

 • Posada en producció segura (99h)

 • Anàlisi forense informàtic (99h)

 • Hacking ètic (99h)

 • Normativa de ciberseguretat (66h)

 • Projecte (126h)

Els requisits d'accés a aquest curs són disposar del títol d'un dels 3 cicles de grau superior d'informàtica (ASIX, DAM o DAW) o bé el títol de tècnic superior en sistemes de telecomunicacions o tècnic superior en manteniment electrònic. L'accés està reservat per tant a aquells estudiants que prèviament hagin obtingut un dels títols esmentats. Aquest és un curs de nova creació, i en trobareu més informació consultant aquests enllaços:

Itineraris Formatius Específics - Auxiliar de Vendes i atenció al públic

Auxiliar de vendes i atenció al públic

Els itineraris Formatius Específics són un pla pilot del Departament d'Ensenyament sorgits de la necessitat de donar resposta educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials a l'etapa postobligatòria i garantir així, una veritable inclusió social i uns aprenentatges valuosos.

Els itineraris inclouen continguts professionalitzadors i continguts relacionats amb el desenvolupament d'habilitats personals i socials dels alumnes; la seva finalitat és que els alumnes incrementin la seva autonomia personal i assoleixin les competeències professionals que els facilitin la transició a la vida adulta i la inclusió social i laboral. Per primera vegada, els alumnes amb NEE que finalitzin aquesta formació obtindran una titulació reconeguda.

Trobareu més informació al tríptic 

Webs Famílies Professionals CF Grau Superior

  

Webs Famílies Professionals CF Grau Mitjà

 

Batxillerat - Webs departaments

ESO - Webs departaments

Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior ( abans CAS)

Aquest curs permet a estudiants que tenen un Cicle Formatiu de Grau Mitjà accedir a un de Grau Superior.

Per realitzar aquest curs cal estar en possessió del títol de tècnic o tècnica d'un cicle formatiu de grau mitjà específic, esportiu o d'arts plàstiques i disseny, o bé cursar-lo simultàniament amb el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior. Cal tenir en compte que no s'emetrà el certificat de superació del curs fins que no s'hagi superat el cicle de grau mitjà.

El curs té una durada mínima de 700 hores i els continguts s'organitzen en dues parts, una part comuna per a tothom i una part específica que varia en funció del cicle formatiu al qual es vol accedir.

L'horari del curs és de dilluns a dijous, de 15.00 h a 20.00 h.

Trobareu més informació al web d'xtec.

Cicles Formatius de Grau Superior

Novetats proper curs 2023-2024:

 • A partir Promoció 2023-2025 canviem els horaris del CFGS Integració Social matins: 1r curs 2023-2024 de 8.05 a 14.25. 2n curs 2024-2025 de 15.00 a 20.05

 • A partir Promoció 2023-2025: canviem els horaris del CFGS d'Administració de Sistemes i Xarxes 1r curs 2023-2024 de 8.05 a 14.25. 2n curs 2024-2025 de 15.00 a 20.05

 • Increment de places del CFGS Automoció: 30 places a partir del curs 2023-2024

Tots els Cicles de Grau Superior s'ofereixen en la doble modalitat de pràctiques a l'empresa: FCT i Dual

Codi Nom Cicle Formatiu de Grau Superior Tríptic Cost Horaris
AGB0 Administració i Finances 1r curs de 8.05 a 13.30/14.25. 2n curs de 15.00 a 20.05/21.00
AGA0 Assistència a la Direcció 1r curs de 8.05 a 13.30/14.25. 2n curs de 15.00 a 20.05/21.00
TMA0 Automoció 1r curs de 8.05 a 13.30/14.25. 2n curs de 15.00 a 20.05/21.00
ICA0 Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa 1r curs de 8.05 a 13.30/14.25. 2n curs de 8.05-13.30/14.25
ICB0 Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma 1r curs de 15.00 a 21.00. 2n curs de 15.00 a 21.00
ICC0 Desenvolupament d'Aplicacions Web 1r curs de 8.05 a 13.30/14.25. 2n curs de 15.00 a 21.00
SMA0 Educació i Control Ambiental 1r curs de 15.00 a 20.05/21.00. 2n curs de 15.00 a 20.05/21.00
SCB0 Educació infantil 1r curs de 8.05 a 13.30/14.25. 2n curs de 15.00 a 20.05/21.00
SCC0 Integració Social - Horari matí 1r curs de 8.05 a 13.30/14.25. 2n curs de 8.05 a 13.30/14.25
SCC0 Integració Social - Horari tarda 1r curs de 15.00 a 20.05/21.00. 2n curs de 15.00 a 20.05/21.00
QUB0 Fabricació de productes farmacèutics 1r curs de 8.05 a 13.30/14.25. 2n curs de 15.00 a 20.05/21.00
QUD0 Laboratori d'Anàlisi i Control de la qualitat 1r curs de 8.05 a 13.30/14.25. 2n curs de 15.00 a 20.05/21.00
  Ciberseguretat   Curs de tardes de 17.00-21.00

 

Curs Especialització en Ciberseguretat

Aquest és un curs de 720 hores adreçat al perfil professional d'expert, auditor o consultor en ciberseguretat. Les matèries que s'hi impartiran són:

 • Incidents de ciberseguretat (99h)

 • Enfortiment de xarxes i sistemes (132h)

 • Posada en producció segura (99h)

 • Anàlisi forense informàtic (99h)

 • Hacking ètic (99h)

 • Normativa de ciberseguretat (66h)

 • Projecte (126h)

Els requisits d'accés a aquest curs són disposar del títol d'un dels 3 cicles de grau superior d'informàtica (ASIX, DAM o DAW) o bé el títol de tècnic superior en sistemes de telecomunicacions o tècnic superior en manteniment electrònic. L'accés està reservat per tant a aquells estudiants que prèviament hagin obtingut un dels títols esmentats. Aquest és un curs de nova creació, i en trobareu més informació consultant aquests enllaços:

 

Cicles en Dual i FCT 

El 2013 l'Institut Montilivi va iniciar el desplegament de la formació dual. En l'actualitat en les famílies de Transport i manteniment de vehicles, Administració i gestió, Química i Informàtica i telecomunicacions,  la formació en alternança dual està més consolidada que en d'altres com la de Serveis a la Comunitat i Seguretat i medi ambient que es troben en fase de desenvolupament. 

Amb tot, la dual no només és una decisió de l'alumne/a si no que depèn de l'oferta formativa que ens proporcionen les empreses i dels resultats acadèmics i les capacitats clau de l'alumnat. En finalitzar el primer curs del cicle es valoren aquests ítems amb el tutor de pràctiques, que prèviament haurà fet prospecció de mercat per saber les empreses de què disposa, i l'Equip docent que aportarà els informes acadèmics de 1r curs.

La formació professional dual té com a objectiu millorar la capacitat de les empreses de disposar de persones qualificades adequadament per a les seves necessitats. La responsabilitat de la formació recau tant al centre educatiu com a l'empresa.

L'alumne també pot decidir fer les pràctiques en modalitat FCT

Trobareu més informació a guia informativa i a Formació Professional

Cicles Formatius de Grau Mitjà

L'Institut Montilivi ofereix la següent oferta formativa en Cicles Formatius de Grau Mitjà relacionats amb l'entorn sociolaboral de les comarques gironines. Tots els nostres cicles s'ofereixen en les dues modalitats de pràctiques: FCT o DUAL a excepció del CFGM GEstió administrativa en l'àmbit jurídic

Codi Nom Cicle Formatiu de Grau Mitjà Tríptic  Cost  Horaris
TM20 Carrosseria 1r curs de 8.05 a 13.30/14.25 - 2n curs de 15.00 a 20.05/21.00
TM10 Electromecànica de vehicles 1r curs de 8.05 a 13.30/14.25 - 2n curs de 15.00 a 20.05/21.00
TM50 Conducció de vehicles de transport per carretera   1r curs de 15.00 a 21.00 - 2n curs de 15.00 a 21.00
AG10 Gestió administrativa 1r curs de 8.05 a 13.30/14.25 - 2n curs de 15.00 a 20.05
AG11 Gestió administrativa a l'àmbit jurídic (només en modalitat FCT) 1r curs de 8.05 a 13.30/14.25 - 2n curs de 15.00 a 20.05
QU20 Operacions de Laboratori 1r curs de 8.05 a 103.30/14.25 - 2n curs de 15.00 a 20.05/21.00

 

Cicles en Dual i FCT 

 

El 2013 l'Institut Montilivi va iniciar el desplegament de la formació dual. En l'actualitat en les famílies que oferten Grau Mitjà en la de Transport i manteniment de vehicles la formació en alternança dual està més consolidada que en les famílies d'Administració i Gestió i Química que es troben en fase de desenvolupament. 

El CFGM de Gestió Administrativa en l'àmbit jurídic només s'ofereix en la modalitat d'FCT (no existeix la modalitat DUAL en aquest cicle). Per poder cursar aquest cicle i efectuar les pràctiques en els Jutjats cal disposar de DNI, en cas contrari l'alumne/a farà les pràctiques en empreses i obtindrà la titulació de Gestió Administrativa.

Amb tot, la dual no només és una decisió de l'alumne/a si no que depèn de l'oferta formativa que ens proporcionen les empreses i dels resultats acadèmics i les capacitats clau de l'alumnat. En finalitzar el primer curs del cicle es valoren aquests ítems amb el tutor de pràctiques, que prèviament haurà fet prospecció de mercat per saber les empreses de què disposa, i l'Equip docent que aportarà els informes acadèmics de 1r curs.

La formació professional dual té com a objectiu millorar la capacitat de les empreses de disposar de persones qualificades adequadament per a les seves necessitats. La responsabilitat de la formació recau tant al centre educatiu com a l'empresa.

L'alumne també pot decidir fer les pràctiques en modalitat FCT

Trobareu més informació a guia informativa i a Formació Professional

més informació de la formació DUAL

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2023