Projecte pilot dependència

Projecte pilot per facilitar l'obtenció del títol de grau mitjà

d'Atenció a Persones en Situació de Dependència

Per incentivar la qualificació professional dels treballadors i treballadores que han acreditat unitats de competència en procediments d'avaluació i acreditació de competències professionals en l'àmbit de la dependència i de la teleassistència, es du a terme un projecte pilot de formació complementària, en centres que depenen del Departament d'Ensenyament, amb la finalitat de facilitar la superació dels mòduls del cicle formatiu de grau mitjà d'Atenció a Persones en Situació de Dependència.

Més informació al web d'Acredita't formació

Informació i orientació


Podeu sol·licitar informació i orientació per participar en la convocatòria en el nostre centre.

 • Horari d'atenció: 8h a 21h
 • Telèfon de contacte: 972209458
 • correu electrònic:acreditat@institutmontilivi.cat
 • adreça: Avinguda Montilivi, 125, 17003 Girona

Àmbit i places que ofereix el centre


 • Àmbit: Dependència
 • Places: 20

Preinscripció


 • Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona.
 • Cal justificar que s'ha acreditat una unitat de competència o més, en convocatòries d'avaluació i acreditació de competències professionals en l'àmbit de la dependència i de la teleassistència.
 • Consulteu les qualificacions a l'àmbit de dependència i teleassistència associades al cicle formatiu de grau mitjà d’Atenció a Persones en Situació de Dependència.
 • Les sol·licituds s'ordenen en primer lloc, en funció del major nombre d'unitats de competència acreditades en l'àmbit de la dependència i de teleassistència, i en segon lloc en funció del major nombre de dies treballats en qualsevol sector.
 • El document per fer la preinscripció el trobareu en aquest link.

Calendari


 • Termini per emplenar la sol·licitud de preinscripció  del 12 al 30 de setembre de 2018
 • Termini de presentació de la documentació : del 12 de setembre fins al 4 d’octubre de 2018
 • Publicació del resultat provisional de preinscripció: 8 d’octubre de 2018
 • Termini per presentar una reclamació: del 9 fins a l’11 d’octubre de 2018.
 • Publicació del resultat definitiu de preinscripció: 16 d’octubre de 2018
 • Reunió informativa:  Dimarts 20 de novembre a les 12:30 a l'institut Montilivi

 

 

 

 

Acredita't

Acredita't

Acreditació i Qualificació Professional


La finalitat del Pla d'acreditació i qualificació professionals és atendre les necessitats de qualificació dels col·lectius identificats, oferint-los la possibilitat d'avaluar les seves competències professionals, acreditar-les i, tot seguit, si cal, formar-se per assolir una qualificació.

La certificació oficial de les competències d'una qualificació professional, completa o parcial, es formalitza mitjançant els títols de formació professional o els certificats de professionalitat.

Més informació al web d'Acredita't

 

Informació i orientació


Podeu sol·licitar informació i orientació per participar en la convocatòria en el nostre centre.

 • Horari del centre: de 8h a 21h

 • Telèfon de contacte: 972209458

 • correu electrònic:institutmontilivi_acredita20-21@institutmontilivi.cat

 • adreça: Avinguda Montilivi, 125, 17003 Girona

 

Àmbit i places que participa el centre


 • Àmbit: Planta química

Adreçat a professionals que realitzen operacions bàsiques en planta química, com la realització d'operacions de procés químic, preparar i condicionar màquines, equips i instal·lacions de planta química, realitzar el control local en planta química i actuar sota normes de correcta fabriació, seguretat i mediambientals.

 • Places: 25

Documentació del procés d’assessorament


 

Terminis de la preinscripció


 • Presentació de la Sol·licitud de preinscripció: De l'1 al 28 de setembre de 2020

 • Presentació dels documents justificatius dels requisits de participació: Del 3 al 30 de setembre de 2020

 • Publicació del resultat provisional de la preinscripció: A partir del 10 de novembre de 2020 al web de l'institut Montilivi

 • Publicació del resultat definitiu de la preinscripció: A partir del 17 de desembre de 2020 al web de l'institut Montilivi

 

  Requisits de participació i documentació


Per participar en l'avaluació i l'acreditació, els candidats han de complir, a 31 d'agost de 2020, els requisits següents: 

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents:
  - certificat de registre de ciutadania comunitària,
  - targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea,
  - autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor,
  - sol·licitud de protecció internacional prevista a l'article 16 de la Llei 12/2009, de 30 d'octubre, reguladora del dret d'asil i de la protecció subsidiària.

 2. Tenir 20 anys complerts el 31 d'agost de 2020.

 3. Tenir experiència laboral (com a treballador o treballadora assalariat, autònom, voluntari o becari) o haver fet formació no formal, relacionades amb les competències professionals que es volen acreditar. Concretament cal (en els últims 10 anys transcorreguts abans de l'1 de setembre de 2020) tenir 3 anys d'experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total o haver fet almenys 300 hores de formació no formal.

Informació adicional


Sessió informativa 16 de setembre 2020

 
 
 

Bar-Cantina

L’Institut Montilivi disposa de servei de bar-cantina on els alumnes poden comprar l’esmorzar o dinar. El bar-cantina obre entre les 8.00 i les 19.00

El servei de plat del dia (dinar) s'iniciarà el primer dia lectiu (14 de setembre) i caldrà dur la documentació omplerta (formulari) i lliurar-la al bar cantina si es vol fer ús del servei el mateix dia a primera hora.

Formulari

Normativa

Orientació

Mediació

Mediació

La mediació és una eina de resolució positiva de conflictes a través de la qual es pretén fer arribar les parts enfrontades a un acord consensuat i cooperatiu (guanyar-guanyar en lloc de guanyar-perdre). Els processos de mediació resulten especialment efectius a l’hora de prevenir o gestionar els conflictes que es produeixen entre persones que mantenen una relació quotidiana.

El servei de mediació de l’Institut Montilivi està integrat per professors i alumnes que es formen i actuen conjuntament amb l’objectiu de difondre la cultura del diàleg i les capacitats d’escolta, participació activa, cooperació i convivència pacífica. Creat l’any 2011, el servei de mediació ha esdevingut un element dinamitzador de l’alumnat i de foment de la bona convivència al centre.

Durant el curs 14-15 el projecte s’ha estès a les escoles adscrites, amb les quals s’han compartit activitats promotores de diàleg i de millora de les relacions interpersonals.

Extraescolars

Extraescolars

Les activitats complementàries i lúdicoformatives han estat sempre presents en les programacions anuals del centre. Aquest curs, amb motiu de la situació originada per la COVID s'ha decidit acotar les activitats a l'anglès per donar continuïtat als alumnes que hi participaven des de cursos anteriors i l'agility que es fa a l'aire lliure. En aquestes activitats es mantindran totes les mesures de seguretat i higiene que s'apliquen al centre. Als següents enllaços trobeu la descripció de les activitats (inici a octubre) i l'enllaç al formulari d'inscripció:

- Extraescolars per al curs 20-21.

- Enllaç formulari inscripció

 

 

 

Innovació i Emprenedoria

Innovació i Emprenedoria

L'Institut Montilivi es va integrar, el curs 2012-13, a dues Xarxes d'Innovació i Emprenedoria a l'FP creades pel Departament d'Ensenyament:


 El Programa InnovaFP (innovació i transferència de coneixement) persegueix els objectius següents:

 • Actualització de coneixements a l'FP
 • Establir nous vincles amb empreses i altres organitzacions.
 • Treballar en projectes d’innovació i transferència de coneixement amb valor educatiu i empresarial.
 • Esdevenir un referent en innovació en el territori (PIME i altres organitzacions)


 Programa d'Emprenedoria l'Empresa a prop, amb els objectius de:

 • Fomentar la interdisciplinarietat en els projectes/crèdits de síntesi cercant sinergies de cooperació entre les diferents famílies professionals.
 • Estimular les capacitats emprenedores de l'alumnat.
 • Apropar els projectes a la realitat de l'entorn.
 • Fomentar la cultura emprenedora de la comunitat educativa.
 • Incrementar la presentació de crèdits/projectes de síntesi a premis i concursos.

Fem Networking

Accés a Xarxa d'Emprenedoria  

Accés a projectes multidisciplinars desenvolupats (Només webs)

Biblioteca

Biblioteca

Funció

La nostra biblioteca és un lloc idoni per estudiar i un espai comú on podeu consultar llibres.

Us animem a venir a la Biblioteca perquè podreu...

 • Realizar consultes bibliogràfiques o per internet
 • Utilitzar el servei de préstec.
 • Avançar deures
 • Trobar un lloc per a la concentració
 • Fer treballs i imprimir-los
 • Llegir la prensa diària, revistes, còmics…

Normes

Com a la resta del centre, caldrà que respectem les normes bàsiques de convivència i especialment aquestes:

 • Silenci per concentrar-nos i respectar el  treball dels altres.
 • No s’hi pot menjar ni beure
 • Tenir cura del  material i el mobiliari
 • Un llibre mal col·locat costa molt de trobar, cal respectar l’ordre dels llibres als prestatges
 • Els ordinadors són per a la recerca d’informació i elaboració de treballs.

Horari

Continu de dilluns a divendres de 9 h a 18.30 h

Serveis

 1. Préstec: fons propi i fons provinent de l’intercanvi entre biblioteques. La durada del préstec és de 15 dies renovables.
      Horari de préstec:
  • de dilluns a divendres, de 10.00 a 10.30 h i d' 11.00 a 11.30 h (hores de patis)
 2. Accés al catàleg informatitzat
 3. Ordinadors d’ús públic i Wi-Fi
 4. Fotocopiadora i impressora (amb servei de prepagament)
 5. Premsa diària
 6. biblioteca@institutmontilivi.cat 
  (Aquí hi podeu fer arribar els vostres suggeriments, les vostres demandes i fins i tot, demanar el llibre que esteu buscant...)
 

Projectes i Activitats

 

 1. Jornades de Biblioteques escolars accés

 2. Jornades de Biblioteques de secundària accés

IOC

IOC

 

Matrícula d'alumnat nou d'FP (Període del 5 al 17 de juny de 2020) .

El període per a la sol·licitud de matrícula, als cicles formatius de Formació Professional, per al 1r semestre del curs 2020-21.

 • Alumnat nou
  1) Obtenció de nom d'usuari i contrasenya: del 5 de juny de 2020 (a les 09:00 hores) fins al 17 de juny de 2020 (a les 23:55 hores).

2) Matrícula telemàtica: 
Sol·licitud de matrícula: del 5 de juny de 2020 (a les 09:00 hores) fins al 17 de juny de 2020 (a les 23:55 hores).

Els tràmits durant la matrícula de juny, es faran tots telemàticament. Al setembre es fixarà un període per portar la documentació presencial. Mirar molt bé la normativa que està penjada a la web de l'IOC.

 

Les reserves seran operatives pel setembre.

Reservar una hora

Trobareu informació sobre el procediment a:

 

IMPORTANT: 

 • Comprovar les dades introduïdes: el nom i cognoms, el núm. del DNI/NIE/Passaport (que ha de coincidir amb els documents que s'aporten), la data i el lloc de naixement, telèfon, correu electrònic...

 • Mirar que hi posi com a centre per presentar la documentació l'Institut Montilivi (si al setembre desitja portar la documentació original i fotocòpia al nostre centre)

 • El DNI ha d'estar penjat per les dues cares.(comprovar que sigui en horitzontal).

 • El títol ha d'estar signat per l'interessat, a més ha d'estar escanejat i penjat per les dues cares. 

 • Al certificat de notes hi ha de constar la nota mitjana sobre 10.

 • Per qualsevol dubte podeu contactar amb mi al correu electrònic ioc@institutmontilivi.cat. És aconsellable que deixeu el vostre telèfon per si crec que és necessari trucar-vos.

Power point resum ( no actualitzat)

Vídeo explicatiu (no actualitzat)

Assessorament i reconeixement acadèmic

 

SERVEI D'ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT


S’adreça a les persones adultes de més de 18 anys  interessades en veure quines són les possibilitats formatives i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació acadèmica més adient. Al finalitzar se li lliura un informe personalitzat d’assessorament.
És un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic tenir un mínm de l’experiència laboral o en activitats socials. 
Per més informació : Web Gencat.

Contacte: reconeixement@institutmontilivi.cat

 

CALENDARI DEL PROCÉS

1 ª CONVOCATÒRIA  CURS 2020/21

 OFERTA DE PLACES (consultar link):

https://drive.google.com/file/d/1RewN_14oTURCdT1Uz09fWMOUoYdEkquj/view?usp=sharing

Fase d' assessorament
 • Sol·licitud del servei d’Assessorament : del 21 al 28 de setembre del 2020
 • Inscripció:  SOL.LICITUD D'INSCRIPCIÓ
 • Lista provisional d'admesos: 30 de setembre del 2020
 • Reclamacions sol·licitud assessorament : de l'1 al 5 d'octubre del 2020
 • Llista definitiva d'admesos: 7 d'octubre del 2020
 • Reunió informativa: 19 d'octubre 2020 19.00h 
 • Full de pagament asessorament (un cop passada la reunió informativa)  : Document 
 • Enquesta assessorament (finalitzat el procés del servei d'assessorament)

 

 


Calendari del procés 1 º convocatòria curs 19-20 (FINALITZAT)


Fase d' assessorament
 • Sol·licitud del servei d’Assessorament : 16 de setembre al 30 de setembre del 2019
 • Inscripció:  Telemàticament (tancat)
 • Llista provisional d’admesos : 1 d'Octubre del 2019
 • Reclamacions sol·licitud assessorament : Fins el 5 d'Octubre del 2019
 • Llista definitiva persones admeses : 6 d'Octubre del 2019
 • Reunió informativa: 9 d'octubre a les 19 h de la tarda
 • Full de pagament asessorament (un cop passada la reunió informativa)  : Document
 • Enquesta assessorament (finalitzat el procés del servei d'assessorament)
Fase de reconeixement
El servei de reconeixement es  realitza  un cop es disposi  de l'informe d'assessorament obtingut en el servei d'assessorament.

Calendari del procés 2 º convocatòria curs 19-20 (OBERT)


Fase d' assessorament

 

Fase de reconeixement ****
El servei de reconeixement es  realitza  un cop es disposi  de l'informe d'assessorament obtingut en el servei d'assessorament.
 • Sol·licitud del servei de reconeixement : 4 de maig al 10 de maig del 2020
 • Llista provisional d’admesos
 • Reclamacions sol·licitud reconeixement
 • Llista definitiva d’admesos
 • Full de pagament reconeixement
 • Recollida certificats reconeixement:
 • Enquesta reconeixement
 
*** Degut a les circunstàncies actuals del COVID, el servei de reconeixement no es pot fer de manera presencial i es tornarà a reprendre el setembre del 2020 per totes les persones que hagin fet l'assessorament telemàticament o presencialment i que disposin d'informe d'assessorament.
 
 
FASE DE RECONEIXEMENT (*)
(*) Aquesta fase és per aquells aspirants el procés dels quals es va veure interromput pel confinament. Per poder inscriure's en aquesta fase cal disposar de l'informe d'assessorament
 
Oferta de places per el curs 19/20

 


 

Carta de compromís

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2020