Fitxa dades personals per formalitzar la matrícula

Alumne/a


Dades de contacte

Pare/Mare/Tutor 1

Pare/Mare/Tutor 2

Assignatures

MATÈRIES COMUNES 1r 2n
Llengua Catalana i Literatura / Català 2 2
Llengua Castellana i Literatura / Castellà 2 2
Llengua Estrangera / Anglès o Francès 3 3
Filosofia / Història de la Filosofia 2 3
Història - 3
Educació Física 2 -
Tutoria 1 1
Treball de recerca

  Dades subjectes a LOPD, teniu el dret d'accedir, rectificar i cancel·lar aquestes dades.

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2024