22
ABR
2022

Preinscripció cicle Conducció de Vehicles de Transport per Carretera

Preinscripció cicle formatiu de grau mitjà 'Conducció de Vehicles de Transport per Carretera' (TM50)

A l'Institut Montiivi s'implanta el cicle formatiu de grau mitjà de Conducció de Vehicles de Transport per Carretera, amb codi CFPM TM50, adreçada a un col·lectiu singular.

Les places per a col·lectiu singular s’ofereixen segons els següents criteris de prioritat i desempat en l’admissió, atenent les característiques del col·lectiu singular al qual s’adreça la formació:

a) criteris de prioritat:

 • persones que tinguin complerts 18 anys en data d’1 de setembre de l’any d’inici de primer curs del cicle formatiu.
 • persones que disposin del permís de conducció de vehicles B en el moment de la matrícula.

b) criteri de desempat:

 • per a cada curs escolar, si després d’aplicar els criteris de prioritat en l’admissió, hi hagués un empat, la persona admesa serà la de millor expedient acadèmic al·legat.
 • per a cada curs escolar, si després d’aplicar els criteris de prioritat en l’admissió, hi hagués un empat en les qualificacions al·legades, la persona admesa serà la de més edat.

Calendari de preinscripció i matrícula

 • Període de presentació de sol·licituds: del 24 de maig al 30 de maig de 2024, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins al 31 de maig de 2024.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 28 de juny de 2024.
 • Termini per presentar una reclamació: del 28 de juny al 3 de juliol de 2024.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 8 de juliol de 2024.
 • Publicació de l'oferta final: 15 de juliol de 2024.
 • Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 15 de juliol de 2024.
 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 17 al 22 de juliol de 2024, ambdós inclosos.

Documentació a presentar

 • ​Sol·licitud preinscripció 
 • Certificat nota mitjana dels estudis que donen accés al cicle o de la prova d'accés.
 • Si l'alumne/a és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2024, el DNI de l'alumne/a. Si l'alumne/a és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2024, DNI del pare, mare o tutor/a, DNI de l'alumne/a i llibre de família.
 • Permís de conducció de vehicles B

Sol·licitud de preinscripció

La documentació es pot presentar presencialment a les oficines del centre en horari d'atenció al públic o enviar digitalitzada a l'adreça secretaria@institutmontilivi.cat.

Resolució implantació del cicle

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2024