31
GEN
2022

Nou Certificat de Professionalitat SOC: Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE)

Amb el curs gratuït d'Atenció a l'Alumnat Amb Necessitats Educatives Especials (Acnee) A Centres Educatius (SSCE0112) estaràs capacitat per realitzar totes les tasques corresponents a llocs de treball de la família Serveis Socioculturals Ia Comunitat, més concretament a l'àrea d´acompanyament d'alumnes NEE en centres educatius (infantil, primària, secundària i postobligatòria). En acabar el curs obtindràs una titulació vàlida a nivell europeu i que et permetrà treballar, ja que és una titulació formativa homologada pel Ministeri de Treball.

La formació està organitzada en cinc mòduls teòrics i un mòdul de pràctiques en un centre educatiu.

M1

Aplicació tècnica de mobilitat, orientació i deambulació en els desplaçaments interns pel centre educatiu amb l´alumnat amb NEE

M2

Participació en els programes d'ensenyament-aprenentatge a l'aula de referència amb l'alumnat amb NEE

M3

Autonomia i higiene personal en el control d´esfínters amb l´alumnat amb NEE

M4

Atenció i vigilància en l'activitat de pati i lleure amb l´alumnat amb NEE

M5

Els hàbits d´autonomia en l'alimentació amb l´alumnat amb NEE, en el menjador escolar.

M6

Pràctiques professionals no laborals en un centre educatiu (matins de maig i/o juny)

Documentació a completar per inscriure´s:

  • Formulari d'inscripció del curs de la teva oficina SOC on estàs apuntat/da
  • Currículum Vitae (el primer dia del curs)
  • Adreça electrònica (per donar-vos d'alta a la plataforma del curs)
  • Ompliu el següent formulari (dades per al centre formador) FORMULARI INSCRIPCIÓ

Estem davant d'un certificat de professionalitat de nivell 3 i això vol dir que si ja comptes amb els estudis de batxillerat, un altre Certificat de Professionalitat del mateix nivell 3 o un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família professional podràs optar a les ocupacions d'aquest nivell formatiu. Això també inclou la prova d'accés a grau superior o la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys de la UNED.

La formació s'imparteix al centre Institut Montilivi de Girona. El centre compta amb una plataforma formativa en la qual, com a participants d'aquesta formació, tindreu assignat un tutor que us acompanyarà durant tot el procés formatiu, presencialment.

La llengua d´impartició del curs és el català.

Trobaràs tota la informació d´aquesta formació a: https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/SSCE0112.pdf

PER A QUALSEVOL DUBTE INFORMA'T a soc@institutmontilivi.cat

 

 

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2023