Seguretat i Medi Ambient

Seguretat i Medi Ambient

Des del curs 2013-2014 l'Institut Montilivi imparteix docència en el nou cicle formatiu de:

Educació i Control Ambiental

TITULACIÓ: Tècnic/a Superior en Educació i Control Ambiental.

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Seguretat i medi ambient

DURADA: 2000 hores (1617 h en el centre docent i 383 h pràctiques empresa)

HORARI: Tardes de 15:00 a 21:00 hores (de dilluns a divendres)

TRÍPTIC:  

 

Descripció

Aquests estudis capaciten per recopilar i seleccionar documentació per difondre informació ambiental, informar sobre el medi ambient, dissenyar activitats d’educació ambiental, guiar visitants per l’entorn, resoldre contingències en el recorregut per itineraris, caracteritzarproblemes ambientals, gestionar activitats d'ús públic, realitzar operacions de vigilància i control en espais naturals, promoure els valors del patrimoni en el medi natural i realitzar operacions de control dels hàbitats d’un entorn.

Competència general

Sensibilitzar i educar la població, promovent actituds que contribueixin a la conservació i millora del medi, informant sobre els seusvalors i els diversos problemes ambientals, capacitant per a una correcta presa de decisions, dissenyant activitats per al seu coneixement i ús basat en principis de sostenibilitat, així com realitzar accions de gestió ambiental per controlar i protegir el mediaplicant la normativa.

Competències professionals

 • La competència general d’aquest títol és sensibilitzar i educar a la població, promovent actituds que contribueixin a laconservació i millora del medi.
 • Informar sobre el medi ambient, utilitzant les tècniques de comunicació apropiades.
 • Dissenyar activitats d’educació ambiental.
 • Desenvolupar programes i projectes d’educació ambiental.
 • Avaluar el desenvolupament de programes d’educació ambiental.
 • Guiar visitants per l’entorn, realitzant operacions d’interpretació.
 • Resoldre contingències en el recorregut per itineraris, aplicant els protocols establerts.
 • Caracteritzar problemes ambientals, proposant solucions sostenibles als mateixos.
 • Gestionar activitats d’ús públic, aplicant criteris de compatibilitat amb la conservació de l’entorn.
 • Realitzar operacions de vigilància i control en espais naturals.
 • Promoure els valors del patrimoni en el medi natural, desenvolupant activitats d’interpretació.
 • Elaborar productes cartogràfics pel desenvolupament d’activitats en el medi natural.
 • Realitzar operacions de control dels hàbits d’un entorn, informant de les seves alteracions.

De què treballaràs?

 •  Educador/a ambiental
 •  Informador/a ambiental
 •  Monitor/a d’educació ambiental
 •  Guia ambiental
 •  Programador/a d’activitats ambientals
 •  Monitor/a de campanyes ambientals
 •  Guia i intèrpret del patrimoni natural
 •  Professional del servei de medi ambient
 •  Tècnic/a en control d’espais naturals
 •  Monitor/a de la natura
 •  Agent mediambiental o similar
 •  Monitor/a d’equipaments ambientals

On treballaràs?

En qualsevol organització, de caràcter públic o privat, en el control del medi ambient i dels seus recursos; en el desenvolupament de programes d’educació ambiental (informació, comunicació, formació, interpretació i participació ambiental), en la realització d’activitats com a guia i intèrpret, i en l’acompanyament per l’entorn o la gestió ambiental.

Què estudiaràs?

 • M01 Estructura i dinàmica del medi am­bient
 • M02 Medi natural
 • M03 Activitats humanes i problemàtica ambiental
 • M04 Mètodes i productes cartogràfics
 • M05 Desenvolupament en el medi  
 • M06 Tècniques d’educació ambiental
 • M07 Programes d’educació ambiental
 • M08 Gestió ambiental
 • M09 Activitats d’ús públic
 • M10 Habilitats socials
 • M11Formació i orientació laboral
 • M12Empresa i iniciativa emprenedora
 • M13 Anglès tècnic
 • M14Projecte d’educació i control ambiental
 • M15Formació en centres de treball

Durada dels estudis

2.000 hores = 2 cursos acadèmics

1.617 hores en el centre educatiu

 383 hores en el centre de treball (pràctiques)

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2021