Acredita't

Acredita't

Acreditació i Qualificació Professionals

 


La finalitat del Pla d'acreditació i qualificació professionals és atendre les necessitats de qualificació dels col·lectius identificats, oferint-los la possibilitat d'avaluar les seves competències professionals, acreditar-les i, tot seguit, si cal, formar-se per assolir una qualificació.

La certificació oficial de les competències d'una qualificació professional, completa o parcial, es formalitza mitjançant els títols de formació professional o els certificats de professionalitat.

Més informació al web d'Acredita't

 

Informació i orientació


Podeu sol·licitar informació i orientació per participar en la convocatòria en el nostre centre.

 • Horari d'atenció: 8h a 21h
 • Telèfon de contacte: 972209458
 • correu electrònic:acreditat@institutmontilivi.cat
 • adreça: Avinguda Montilivi, 125, 17003 Girona

Àmbit i places que ofereix el centre


 • Àmbit: Dependència
 • Places: 94

Preinscripció


 • Les persones interessades han d'emplenar telemàticament la sol·licitud de preinscripció (procés finalitzat).
 • Cada persona pot presentar la preinscripció per a un àmbit. La presentació de la preinscripció per a més d'un àmbit, comporta l'anul·lació de totes les sol·licituds presentades per la mateixa persona.
 • Es pot triar triar, per ordre de preferència, entre els centres previstos per a l'àmbit.
 • En formalitzar la preinscripció, els candidats obtenen el seu codi de sol·licitud. Aquest codi permet identificar-se per fer les consultes oportunes.
 • La falsedat en les dades aportades, o la manca de presentació de la documentació, comporta la pèrdua dels drets a participar en aquesta convocatòria.
 • Criteris d'ordenació:  Les preinscripcions s'ordenen, de manera diferenciada per àmbits, per rigorós ordre de sol·licitud prenent com a referència la data i hora del registre d'entrada.

Calendari


 • Termini per emplenar la sol·licitud de preinscripció: del 13 al 30 de setembre de 2018
 • Termini de publicació de la llista de candidats i dels centres on han de presentar la documentació justificativa:  3 d'octubre de 2018
 • Termini per presentar la documentació justificativa als centres adjudicats: del 4 al 9 d'octubre de 2018
 • Termini de publicació dels resultats provisionals d'admesos, en llista d'espera, i exclosos de la preinscripció: 19 d'octubre del 2018
 • Termini de reclamacions: tres dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació del resultat provisional de la preinscripció
 • Termini de publicació dels resultats definitius d'admesos i exclosos de la preinscripció: 26 d'octubre del 2018
 • Reunió informativa per els admesos: 29 de novembre a les 17 h a la sala d'actes de l'institut Montilivi.
 • Places vacants: 22 (procés tancat, places completades)

 • Obert termini per presentar la sol·licitud per optar a les places vacants. S'ha de portar la sol·licitud  (document) i la documentació (en el termini màxim de 5 dies de la presentació de la sol·licitud) a l'institut Montilivi. 
 • Finalitzacó de rebuda de preinscripcions per les places vacants : Dimecres 5 de desembre
 • Resultats places vacants (Llistat)  .

 

  Requisits de participació i documentació


Per participar en l'avaluació i l'acreditació, els candidats han de complir, a 30 de setembre de 2018, els requisits següents: 

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents:
  - certificat de registre de ciutadania comunitària,
  - targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea,
  - autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor,
  - sol·licitud de protecció internacional prevista a l'article 16 de la Llei 12/2009, de 30 d'octubre, reguladora del dret d'asil i de la protecció subsidiària.

   
 2. Tenir 20 anys complerts a 30 de setembre de 2018.
   
 3. Tenir experiència laboral (com a treballador o treballadora assalariat, autònom, voluntari o becari) o haver fet formació, relacionades amb les competències professionals que es volen acreditar. Concretament cal (en els últims 10 anys transcorreguts abans del 30 de setembre de 2018) tenir 3 anys d'experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total o haver fet almenys 300 hores de formació.

Documentació


Per justificar que es compleixen els requisits de participació cal disposar de la documentació que trobareu en aquest enllaç.

Inscripció i procediment


 1. Fase inscripció

Les persones admeses a la preinscripció han d’efectuar el pagament del preu públic de l’assessorament. Un cop fet, cal presentar el comprovant (i la documentació justificativa de les bonificacions o exempcions al·legades, si és el cas) a la secretaria del centre. La manca de pagament del preu públic comporta la no formalització de la inscripció i, per tant, l'exclusió de la convocatòria.

        2. Fase d’assessorament

        3. Fase d'avaluació

        Dates de pagament de la fase d'avaluació: A concretar

        Preu per cada UC que es presenten al procés d'avaluació és de 13 euros .

         4. Tancament procés  i lliurament de la documentació final

 

 

  

 

 

 

 

 

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2020