Borsa de treball - Condicions del servei

Alta / Baixa / Modificació de dades

 • Per inscriure’s a la borsa de treball cal estar o haver estat vinculat a l’institut.
 • Després d’omplir totes les dades, es valida l'usuari.
 • L’institut mantindrà les altes actives durant set mesos des de l'últim inici de sessió. Si passat aquest període no hi ha cap moviment, se’l donarà de baixa automàticament de la borsa de treball.
 • Periòdicament l’alumne/a hauria de connectar-se, visualitzar les ofertes i, si cal, modificar les dades personals.
 • L’alumne/a es podrà donar de baixa en qualsevol moment o quan hagi trobat feina.

Consulta d'ofertes laborals

 • Per poder visualitzar les ofertes de treball cal iniciar sessió i dirigir-se a la borsa de treball.
 • L’alumne/a haurà d’escriure el seu DNI en minúscula i sense espais i la contrasenya.
 • En aquest moment l’alumne/a ja està en disposició de visualitzar totes les ofertes laborals, i si n’hi ha alguna que li interessi es pot enviar el currículum automàticament. Recorda actualitzar el currículum pujat al web.

Borsa de Treball

Borsa de Treball

La Borsa de Treball és un servei que ofereix l’Institut Montilivi als seus alumnes i exalumnes per facilitar la inserció laboral i potenciar les relacions de l’institut amb les institucions i empreses de l’entorn.
 
Es tracta de fer d’intermediari entre les ofertes de treball de les empreses i les demandes dels alumnes.

Informació per a empreses

Si voleu publicar una oferta de treball, envieu els requisits a l'adreça de correu: 

 

t7001735@xtec.cat

Accés alumnes

Si us voleu donar d'alta i/o veure les ofertes que hi ha, aneu a l'enllaç següent:

Mobilitat

Mobilitat


 Statement of political Erasmus

 

 

 

 

La mobilitat consisteix en la realització de la Formació Pràctica en Centres de Treball (FPCT) per part dels alumnes en empreses de països de la resta d'Europa.

Per a la realització de la formació en els centres de treball tant a Catalunya com a la resta d’Europa, es formalitza un conveni de pràctiques per a cada alumne, entre l'empresa, el centre d'ensenyament i el mateix alumne.

 

 

L'experiència dels alumnes

 

 

Els alumnes de les famílies professionals d'Informàtica, Administratiu, Automoció i Serveis a la comunitat han realitzat experiències de Mobilitat a França, Alemanya i Itàlia.

Algunes experiències:

 

Video promocional

Formació Pràctica en Centres de Treball

Són pràctiques formatives no laborals que realitzen alumnes de Formació Professional, en centres de treball situats a l'entorn dels centres on cursen els seus estudis, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l'escola i l'empresa. Aquestes pràctiques obligatòries formen part del programa formatiu (curricular) d’aquests ensenyaments.

Trobareu més informació al web del Departament d'Ensenyament.

Si necessiteu informació referent a alumnes en pràctiques a la vostra empresa, poseu-vos en contacte amb coordinació FP: coordinaciofp@institutmontilivi.cat

 qBid professors

 

 

 

 qBid empreses

 

 

 

 qBid alumnes

 

 

 

Voleu acollir un alumne/a en modalitat Dual/FCT?

Enviar sol·licitud

 

 

FP Dual

La Dual a Montilivi

 

El 2013 l'Institut Montilivi va iniciar el desplegament de la formació dual. En l'actualitat en les famílies de Transport i manteniment de vehicles, Administració i gestió, Química i Informàtica i telecomunicacions,  la formació en alternança dual està més consolidada que en d'altres com la de Serveis a la Comunitat i Seguretat i medi ambient que es troben en fase de desenvolupament. 

Amb tot, la dual no només és una decisió de l'alumne/a si no que depèn de l'oferta formativa que ens proporcionen les empreses i dels resultats acadèmics i les capacitats clau de l'alumnat. En finalitzar el primer curs del cicle es valoren aquests ítems amb el tutor de pràctiques, que prèviament haurà fet prospecció de mercat per saber les empreses de què disposa, i l'Equip docent que aportarà els informes acadèmics de 1r curs.

La formació professional dual té com a objectiu millorar la capacitat de les empreses de disposar de persones qualificades adequadament per a les seves necessitats. La responsabilitat de la formació recau tant al centre educatiu com a l'empresa.

Trobareu més informació a:

 

Actualment a l'Institut Montilivi es cursen els següents Cicles Formatius:

 • CFGM Carrosseria
 • CFGM Electromecànica de vehicles
 • CFGM Gestió administrativa
 • CFGM Operacions de laboratori
 • CFGS Automoció
 • CFGS Assitència a la direcció
 • CFGS Administració i finances
 • CFGS Administració de sistemes informàtics
 • CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
 • CFGS Desenvolupament d'aplicacions web
 • CFGS Fabricació de productes farmacéutics, biotecnològics i afins
 • CFGS Laboratori d'anàlisi i control de la qualitat
 • CFGS Educació Infantil
 • CFGS Integració social
 • CFGS Educació i control ambiental

 

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2024