Innovació i Emprenedoria

Innovació i Emprenedoria

L'Institut Montilivi es va integrar, el curs 2012-13, a dues Xarxes d'Innovació i Emprenedoria a l'FP creades pel Departament d'Ensenyament:


 El Programa InnovaFP (innovació i transferència de coneixement) persegueix els objectius següents:

  • Actualització de coneixements a l'FP
  • Establir nous vincles amb empreses i altres organitzacions.
  • Treballar en projectes d’innovació i transferència de coneixement amb valor educatiu i empresarial.
  • Esdevenir un referent en innovació en el territori (PIME i altres organitzacions)


 Programa d'Emprenedoria l'Empresa a prop, amb els objectius de:

  • Fomentar la interdisciplinarietat en els projectes/crèdits de síntesi cercant sinergies de cooperació entre les diferents famílies professionals.
  • Estimular les capacitats emprenedores de l'alumnat.
  • Apropar els projectes a la realitat de l'entorn.
  • Fomentar la cultura emprenedora de la comunitat educativa.
  • Incrementar la presentació de crèdits/projectes de síntesi a premis i concursos.

Fem Networking

Accés a Xarxa d'Emprenedoria  

Accés a projectes multidisciplinars desenvolupats (Només webs)

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2022