17
JUL
2023

Gestió llista d'espera grau superior curs 2023-24

Gestió llista d'espera grau superior curs 2023-24

El dia 26 de juliol de 2023, a partir de les 10.00 h i a la sala d'actes del centre, es procedirà a l'acte públic de gestió de la llista d'espera per a cicles de grau superior. En aquest acte s'assignaran les places que hagin quedat vacants després del període de matrícula a les persones de la llista d'espera, seguint l'ordre d'aquesta per a cada via.

Arran del fet que hi haurà moltes places vacants per donar i a fi d'evitar aglomeracions a la sala d'actes, la gestió es farà esglaonadament per famílies de cicles:

  • De 10:00 a 10:20, Assitència a la direcció i Administració i finances
  • De 10:20 a 10:40, Fabricació de productes farmacèutics i Laboratori d'anàlisi i control de qualitat
  • De 10:40 a 11:00, Educació Infantil i Integració Social
  • De 11:00 a 11:20, Administració de sistemes informàtics i xarxes, Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma i Desenvolupament d'aplicacions WEB
  • De 11:20 a 11:30, Automoció i Educació i control ambiental

Si algun aspirant preveu que podrà accedir a alguna plaça vacant, pot avançar el procés de matrícula seguint les instruccions que trobarà a 'Matrícula GS'

Oferta places vacants després del període de matrícula

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2024