Preinscripció i matrícula cicles formatius grau superior curs 2021/22

Llista d'alumnes assignats grau superior (2a fase d'admissió)

MATRÍCULA CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (2a fase d'admissió)                      

Dies per a fer efectiva la matrícula: 9 i 10 de setembre de 2021.   

La documentació per a fer efectiva la matrícula es pot presentar presencialment a les oficines del centre en horari de 9:30 a 13:30 o al  correu secretaria@institutmontilivi.cat       

Documentació a presentar per a la matrícula de cicles de grau superior

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a.
 • Fitxa personal de dades
 • Justificant de l'ingrés del pagament de 100 € d'aportació al centre i justificant de l'import de la matrícula (360 € sense bonificació). En el cas de sol·licitar bonificació o exempció de la part de matrícula, també cal presentar el document que dona dret a la bonificació o exempció.
 • Imprescindible: fotocòpia del títol o resguard del títol de batxillerat, del títol o resguard del títol del cicle de grau mitjà o de la prova d'accés.
 • Document acceptació condicions de la formació DUAL
Per matricular-se i obtenir els documents  fitxa personal de dades, acceptació condicions de la formació DUAL  i  fulls de pagament, cal omplir aquest formulari.

 

En cas que el curs que ve (2021-22) es tingui algun germà ja matriculat al centre, el primer que es matricula paga l’aportació sencera i els altres 10 € menys. Cal presentar també el justificant de pagament del primer germà perquè es faci efectiu el descompte.

Bonificacions

Bonificació del 50% de l'import de la matrícula de 360 € per a:

 • membres de família nombrosa de categoria general 

 • membres de famílies monoparentals

 • persones que han obtingut una beca o un ajut a l'estudi del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i l'exempció del pagament per a les persones subjectes a mesures privatives de llibertat, les persones membres d'unitats familiars que percebin la renda mínima d'inserció i les persones víctimes de violència de gènere.

Exempció del 100% de l'import de la matrícula de 360 € per a:

 • membres de família nombrosa de categoria especial

 • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills)

 • persones amb discapacitat igual o superior al 33% 

 • infants o adolescents en acolliment familiar

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2021