Preinscripció i matrícula cicles formatius grau mitjà curs 2021/22

MATRÍCULA CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 

La matrícula es realitzarà aquest dilluns 13 de setembre apartir de les 9.15h. Pot lliurar la documentació el propi alumne o una altra persona a les oficines del centre. La presentació del curs és dilluns 13/09/2021 a les 12.00h,  informació . LLibres i material pel cicle.

Per matricular-se i obtenir els documents  fitxa personal de dades, carta de compromís, documents de drets d‘imatge, acceptació condicions de la formació DUAL i cessió de dades  i  full de pagament 100 €, cal omplir aquest formulari.

Documentació a presentar al centre per a la matrícula de cicles de grau mitjà (si no s'ha presentat prèviament amb la sol·licitud de plaça)

  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a.
  • Fitxa personal de dades
  • Justificant de l'ingrés del pagament de 100 € d'aportació al centre
  • Imprescindible: Fotocòpia del títol o resguard del títol d'ESO, de la prova d'accés o del curs d'accés a cicles de grau mitjà (CAM).
  • Carta de compromís
  • Document de drets d‘imatge
  • Document acceptació condicions de la formació DUAL
  • Document cessió de dades 

En cas que el curs que ve (2021-22) es tingui algun germà ja matriculat al centre, el primer que es matricula paga l’aportació sencera i els altres 10 € menys. Cal presentar també el justificant de pagament del primer germà per a que es faci efectiu el descompte.

 

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2021