Preinscripció i matrícula cicles formatius grau mitjà curs 2023/24

MATRÍCULA CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ.

 

Matrícula 2a fase d'admissió: 1 i 4 de setembre.

Per tots els alumnes

Abans d'iniciar el procediment per a la matrícula cal comprovar que s'està en la llista d'admesos publicada el 30 de juny.

El termini per a la matricula a cicles formatius de grau mitjà per a tots els alumnes és del 3 al 7 de juliol, de 9:15 a 13:30 h. La documentació s'ha d'entregar presencialment al centre degudament omplerta i signada, i la pot lliurar el propi alumne o una altra persona. Les persones que no formalitzin la matrícula en aquest termini perdran la plaça assignada.

Documentació a presentar al centre per a la matrícula de cicles de grau mitjà:

  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a.
  • Fitxa personal de dades
  • Justificant de l'ingrés del pagament de 100 € d'aportació al centre
  • Imprescindible: Fotocòpia del títol o resguard del títol d'ESO, de la prova d'accés o del curs d'accés a cicles de grau mitjà (CAM).
  • Carta de compromís
  • Document de drets d‘imatge
  • Document acceptació condicions de la formació DUAL
  • Document cessió de dades 

Per matricular-se i obtenir els documents  fitxa personal de dades, carta de compromís, documents de drets d‘imatge, cessió de dades i full de pagament 100 €, cal omplir aquest formulari. El document d'acceptació de les condicions de formació dual es pot descarregar directament.

En cas que el curs que ve (2023-24) es tingui algun germà ja matriculat al centre, el primer que es matricula paga l’aportació sencera i els altres 10 € menys. Cal presentar també el justificant de pagament del primer germà per a que es faci efectiu el descompte.

 

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2024