Preinscripció i matrícula cicles formatius grau mitjà curs 2024/25

MATRÍCULA CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ.

Llista d'alumnes 1a assignació

Important:

Només s'han de matricular entre el 17 i el 22 de juliol les persones a qui han assignat la seva 1a opció. En el cas de que us hagin donat la 2a o una opció posterior, heu d'esperar a la llista de la 2a assignació del 31 de juliol, on podria ser que us donguessin una millor opció, i llavors us haureu de matricular de la opció que sigui entre el 2 i el 6 de setembre.

MATRÍCULA CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ                

La documentació s'ha d'entregar presencialment al centre degudament omplerta i signada, en horari de 9:15 a 13:30 h, i la pot lliurar el propi alumne/a o una altra persona. Les persones que no formalitzin la matrícula en aquest termini perdran la plaça assignada.

Documentació a presentar al centre per a la matrícula de cicles de grau mitjà:

  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a.
  • Fitxa personal de dades
  • Justificant de l'ingrés del pagament de 100 € d'aportació al centre
  • Imprescindible: Fotocòpia del títol o resguard del títol d'ESO, de la prova d'accés o del curs d'accés a cicles de grau mitjà (CAM).
  • Carta de compromís
  • Document de drets d‘imatge
  • Document acceptació condicions de la formació DUAL
  • Document cessió de dades 

Per matricular-se i obtenir els documents  fitxa personal de dades, carta de compromís, documents de drets d‘imatge, cessió de dades i full de pagament 100 €, cal omplir aquest formulari. El document d'acceptació de les condicions de formació dual es pot descarregar directament.

En cas que el curs que ve (2024-25) es tingui algun germà ja matriculat al centre, el primer que es matricula paga l’aportació sencera i els altres 10 € menys. Cal presentar també el justificant de pagament del primer germà per a que es faci efectiu el descompte.

 

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2024