Intranet

Destacats

Venda de llibres

Enllaços

Convalidacions

Convalidacions

La convalidació de mòduls o unitats formatives només la poden demanar els alumnes matriculats al centre.

La sol·licitud de convalidació s'ha de presentar al tutor juntament amb el certificat oficial de notes, o el títol dels estudis cursats.

Data de presentació: del 1 al 23 d'octubre de 2015.