ActivaFP

Curs 2019-20

En aquest segon curs el Programa Activa FP ha crescut considerablement. En aquests moments formem part de la Xarxa 1A i aconseguim crear en el centre l´Equip Impulsor FP amb representació de tots els Cicles Formatius del centre. 

L´inici de la pandèmia al segon trimestre, ens va demostrar que calia adaptar-nos ràpidament, i hem pogut constatar que les metodologies tradicionals no ajuden. En aquest sentit, el recorregut ha sigut ràpid i intens per donar resposta àgil a les exigents demandes del COVID-19.

Enllaç: https://view.genial.ly/5ed26aa49be45e112004d63b/video-presentation-ens-agradava-la-musica 

Deixem constància del que ha estat, aquest curs la participació i implementació de les formacions d´Activa FP en el nostre centre que ens permet confirmar l´interès per avançar en l´ús de noves metodologies en el centre.

Enllaç: https://view.genial.ly/5ef73f11239fbd0d9f25b734/interactive-image-entorn-de-canvi

 

Curs 2018-19

L´Institut Montilivi forma part del programa Activa FP. Es tracta d'un programa impulsat pel Departament d´Educació que vol donar suport a iniciatives de caire col·laboratiu basades en reptes i projectes propers a situacions reals, amb l'objectiu d'enfortir tant les competències professionals com les competències transversals vinculades al perfil professional dels cicles formatius. Actualment en formen part d´aquest programa 12 centres que imparteixen ensenyaments professsionals a Catalunya.

El programa Activa FP:

-Promou metodologies competencials basades en l'aprenentatge col·laboratiu.

-Proposa reptes i projectes relacionats amb situacions o entorns laborals.

-Integra activitats específiques de formació del professorat, com ara jornades d'intercanvi d'experiències.

-Estableix una organització dels centres en xarxes a través de les quals es canalitzi la formació i es fomenti la cooperació, el suport mutu i l'intercanvi de bones pràctiques.

El programa Activa FP vol reforçar un model d'ensenyament que doni major protagonisme a l'alumne, amb unes metodologies enfocades en un aprenentatge actiu que afavoreixi l'adquisició de les competències professionals, personals i socials i les competències transversals. El programa s'organitza en xarxes de centres, agrupats per nivells i àmbits territorials, en què es comparteix coneixement, es dóna suport i assessorament mutu, i es fa intercanvis d'experiències.

L´Institut Montilivi forma part de la Xarxa 1 o Xarxa d’iniciació i disseny. Pels centres que estan a un nivell inicial en relació amb les metodologies actives a l’aula. Les principals actuacions d´aquesta Xarxa 1 són:

a) Definició de metodologies d'aprenentatge basades en reptes i projectes, vinculats a situacions de treball.

b) Identificar en quins cicles formatius s’aplicaran metodologies actives i elaboració de models d'organització curricular. Elaboració de models d'organització curricular de les unitats formatives i els mòduls professionals dels cicles formatius que facilitin el treball en base a reptes i projectes.

c) Assessorament en el disseny de propostes per a l'establiment de models organitzatius d'espais i horaris, i de suport al professorat, que facilitin el desplegament d'aquestes metodologies.

La previsió d´aquest programa Activa FP, és que els centres de la Xarxa 1 aniran progressant a altres nivells, segons el grau de desplegament, el nivell de consolidació i l’ampliació a més famílies professionals i estudis de les metodologies actives en el centre. 

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2024