Matrícula batxillerat

MATRÍCULA BATXILLERAT CURS 2024-2025

Currículum 1r i 2n de batxillerat

Dates per a la matrícula de batxillerat:
 • 1r: 25 de juny de 10.00 a 13.30 h (atesos per la coordinadora de batxillerat)
 • 2n: 26 de juny de 10.00 a 13.30 h (atesos per la coordinadora de batxillerat)

Documentació a presentar al centre per a la matrícula de batxillerat

 

Alumnes que es matriculen a 1r de batxillerat que han acabat aquest curs l'ESO al Montilivi:

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a
 • Fitxa personal de dades
 • Justificant de l'ingrés del pagament
 • Document amb l’itinerari sol·licitat (cal fer-ne dues còpies)
 • Carta de compromís
 • Document de drets d‘imatge

Alumnes que es matriculen a 2n de batxillerat que han fet 1r al Montilivi:

 • Fitxa personal de dades
 • Justificant de l'ingrés del pagament
 • Document amb l’itinerari sol·licitat (cal fer-ne dues còpies)

Alumnes que es matriculen a 1r o 2n de batxillerat provinents d'un altre centre:

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a
 • Fitxa personal de dades
 • Fotocòpia del títol o resguard del títol d'ESO
 • Justificant de l'ingrés del pagament
 • Document amb l’itinerari sol·licitat (cal fer-ne dues còpies)
 • Carta de compromís
 • Document de drets d‘imatge
 • Certificat de qualificacions o historial de l'ESO

 

Per matricular-se i obtenir els documents fitxa personal de dades, itinerari sol·licitat, carta de compromís, drets d‘imatge i full de pagament 70 €, cal omplir aquest formulari.

 

En cas que el curs que ve (2024-25) tingueu un o més germans matriculats al centre, el primer que es matricula paga la quota sencera (70 €) i la resta de germans 10 € menys. Cal portar el justificant de pagament del primer germà per aconseguir el descompte.

 

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2024